saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge 

      

Presentació

CCiL és un programa de postgrau (màster i doctorat) interuniversitari i interdisciplinari en Ciència Cognitiva que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques actualment existents entre els diversos àmbits de la Ciència Cognitiva. El programa es centra especialment en la percepció i adquisició del llenguatge, el processament sintàctic i semàntic de la parla, la relació entre semàntica i cognició, l'estructura lògica del llenguatge i els fonaments epistèmics i conceptuals del seu estudi, l'anàlisi computacional del llenguatge i en la relació entre els diferents àmbits de la Ciència Cognitiva.

CCiL ofereix una formació interdisciplinària en tres dels àmbits propis de la Ciència Cognitiva: psicologia, lingüística i filosofia. El programa de Màster consta d'un mòdul comú de matèries bàsiques i un altre mòdul d'especialitat constituït exclusivament per matèries d'un dels tres àmbits. El Màster CCiL pretén capacitar l'alumne per poder dur a terme una tasca investigadora que es pot prolongar amb l'accés al programa de doctorat i que culmina amb la redacció d'una tesi doctoral.

Tant el programa de Màster com el de doctorat compten, en les tres especialitats, amb els millors professors i investigadors de les universitats en les que s'imparteix, així com també amb la participació continuada de destacats especialistes internacionals que acudeixen com a professors invitats. Tot això fa de CCiL un programa de postgrau que ofereix una formació científica de qualitat homologable als millors programes de postgrau europeus, destacant especialment en l'àmbit dels estudis interdisciplinaris de Ciència Cognitiva.

Sortides professionals

Recerca en l’àmbit corresponent de les ciències cognitives, docència en l’àmbit corresponent de les ciències cognitives, avaluació neuropsicològica, avaluació psicolingüística, avaluació del desenvolupament cognitiu i del llenguatge, i enginyeria del coneixement.

Informeu-vos-en a la universitat coordinadora: Universitat de Barcelona

Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Durada

60 ECTS - 1 any o 90 ECTS 2 anys depenent dels estudis previs

Orientació Tota la informació a: www.ub.edu/ccil/
Especialitzacions
  • Lògica i Filosofia
  • Teoria Gramatical i Processament Lingüístic
  • Models Cognitius de Processament del Llenguatge
Modalitat  Presencial
Idioma d'impartició

Català (10%)

Castellà (10%)

Anglès (80%)

Places de nou ingrés

 40

Horari Tota la informació a: www.ub.edu/ccil/
Universitats participants
  • Universitat de Barcelona (coordinació)
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat de Girona
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Universitat Rovira i Virgili
Centre

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Doctorat vinculat Doctorat interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Web del màster Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Coordinació acadèmica a la URV

Dr. Josep Demestre Viladevall

Contacte administratiu ccil.master(ELIMINAR)@gmail.com