saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS

1r

32

28

--

60

2n

15

15

30 (obligatòria)

60

TOTALS

47

43

30

120

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS

12785101

Informàtica i Estadística Aplicades a l'Arqueologia

5

12785102 Geologia del Quaternari

5

12785103 Prehistòria d'Àsia i Oceania

4

12785104 Prehistòria d'Europa

4

12785105 Prehistòria d'Àfrica 4

12785106

Mètodes d'Excavació i Registre en Arqueologia del Quaternari

6

12785107 Paleoecologia Humana 4

SEGON CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12785108

Epistemologia i Teoria del Coneixement en Arqueologia

4

12785109 Evolució Humana

5

12785110 Elaboració de Tesi de Màster (*)

6

12785301

Treball de Fi de Màster (*)

30

(*) Aquestes assignatures integren les competències de l’assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS

12785201

Etnoarqueologia 4
12785202

Restitució Paleoambiental

4

12785203

Caracterització Cristal·logràfica i Química de Materials Arqueològics

5

12785204 Arqueologia del Comportament Simbòlic 5
12785205 Prehistòria de la Península Ibèrica

4

12785206 Prehistòria d'Amèrica

4

12785207

Arqueologia Espacial

5
12785208 Sistemes de Documentació Gràfica en Arqueologia Plistocènica 4
12785209 Arqueologia de la Ment i Cognició 3
12785210 Arqueologia Experimental

4

12785211 Tecnologia Lítica 4
12785212

Zooarqueologia i Tafonomia

4

12785213

Arqueologia Mol·lecular

6

12785214

Anàlisi Microscòpica en Arqueologia

4

12785215 Interpretació del Patrimoni i Socialització de l'Arqueologia 4
12785216 Conservació i Restauració en Arqueologia Plistocènica 4
12785217

Paleontologia de Mamífers: Sistemàtica i Evolució

4