saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixements

Taules de reconeixement

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona, el segon al grup de Tortosa i el tercer del Vendrell.

Reconeixements entre el Grau de Pedagogia i el Grau d’Educació Social
GRAU DE PEDAGOGIA GRAU D'EDUCACIÓ SOCIAL
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 11214001 Societat, Família i Educació 12 1r 11224001 Societat. Família i Educació 12
1r 11214002 Processos i Contextos Educatius 18 1r 11224002 Processos i Contextos Educatius 18
1r 11214003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 1r 11224003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18
1r 11214004 Habilitats Comunicatives 12 1r 11224004 Habilitats Comunicatives 12
2n 11214101 Psicologia de l'Adolescència, Maduresa i Tercera Edat 6 2n 11224101 Psicologia de l'Adolescència, Maduresa i Tercera Edat 6
2n 11214102 Planificació i Organització de la Intervenció Educativa 12 2n 11224102 Planificació i Organització de la Intervenció Educativa 12
2n 11214103 Atenció a la Diversitat 6 2n 11224103 Atenció a la Diversitat 6
2n 11214104 Política i Gestió Educativa 12 2n 11224104 Política i Gestió Educativa 12
2n 11214105 Investigació i Avaluació en Educació 18 2n 11224105 Investigació i Avaluació en Educació 18
2n 11214106 Projecció Professional 6 2n 11224106 Projecció Professional 6
Reconeixements entre el Grau de Pedagogia i el Grau d’Educació Primària
GRAU DE PEDAGOGIA GRAU D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 11214001 Societat, Família i Educació 12 1r 11234001
11244001
Societat. Família i Educació 12
1r 11214002 Processos i Contextos Educatius 18 1r 11234002
11244002
Processos i Contextos Educatius 18
1r 11214003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 1r 11234003
11244003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18
1r 11214004 Habilitats Comunicatives 12 1r 11234004
11244004
Habilitats Comunicatives 12
Reconeixements entre el Grau de Pedagogia i el Grau d'Educació Infantil
GRAU DE PEDAGOGIA GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 11214001 Societat, Família i Educació 12 1r 11254001
11264001
11274001
Societat. Família i Educació 12
1r 11214002 Processos i Contextos Educatius 18 1r 11254002
11264002
11274002
Processos i Contextos Educatius 18
1r 11214003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 1r 11254003
11264003
11274003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18
1r 11214004 Habilitats Comunicatives 12 1r 11254004
11264004
11274004
Habilitats Comunicatives 12
Reconeixements entre el Grau d’Educació Social i el Grau d'Educació Primària
GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL GRAU D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 11224001 Societat, Família i Educació 12 1r 11234001
11244001
Societat. Família i Educació 12
1r 11224002 Processos i Contextos Educatius 18 1r 11234002
11244002
Processos i Contextos Educatius 18
1r 11224003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 1r 11234003
11244003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18
1r 11224004 Habilitats Comunicatives 12 1r 11234004
11244004
Habilitats Comunicatives 12
Reconeixements entre el Grau d'Educació Social i el Grau d'Educació Infantil
GRAU D'EDUCACIÓ SOCIAL GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 11224001 Societat, Família i Educació 12 1r 11254001
11264001
11274001
Societat. Família i Educació 12
1r 11224002 Processos i Contextos Educatius 18 1r 11254002
11264002
11274002
Processos i Contextos Educatius 18
1r 11224003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 1r 11254003
11264003
11274003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18
1r 11224004 Habilitats Comunicatives 12 1r 11254004
11264004
11274004
Habilitats Comunicatives 12
Reconeixements entre el Grau d'Educació Primària i el Grau d'Educació Infantil
GRAU D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 11234001
11244001
Societat, Família i Educació 12 1r 11254001
11264001
11274001
Societat. Família i Educació 12
1r 11234002
11244002
Processos i Contextos Educatius 18 1r 11254002
11264002
11274002
Processos i Contextos Educatius 18
1r 11234003
11244003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 1r 11254003
11264003
11274003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18
1r 11234004
11244004
Habilitats Comunicatives 12 1r 11254004
11264004
11274004
Habilitats Comunicatives 12
2n 11234104
11244104
Dificultats d’Aprenentatge i Transtorns del Desenvolupament 6 2n 11254009
11264009
11274009
Dificultats d'Aprenentatge i Transtorns del Desenvolupament 6