saltar al contingut principal
Cercar
URV

Graun d'Educació Social (2009): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Diplomatura en Educació Social)
ASSIGNATURES NOU PLA
(Grau d'Educació Social)
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
11081103 Bases Metodològiques de la Investigació Educativa 9 11224105 Investigació i Avaluació en Educació 18
I, al menys, una de les següents:
11081106 Diagnòstic en Educació 6
11081212 Estratègies d'Investigació en Educació Social 4,5
11081213 Planificació de la Investigació en Educació Social 4,5
11081214 Tractament de Dades Quantitatives i Qualitatives 4,5
11081003

11081010
La Desadaptació Social
i
Estratègies d'Intervenció Educativa
4,5

4,5
11224109 Acció Socioeducativa per a la Inclusió Social  18
I, al menys, una de les següents:
11081202 Noves Maneres d'Intervenció en la Delinqüencia 4,5
11081206 Prevenció i Tractament de les Drogodependències 4,5
11081207 La Intervenció Educativa en els Maltractaments Infantils 4,5
11081004

11081009
Educació Permanent
i
Didàctica General
6

9
11224002 Processos i Contextos Educatius 18
11081102

11081218
Introducció al Desenvolupament Professional
o
La Formació Permanent de Professional  en Educació Social
4,5

4,5
11224111 Desenvolupament i Ètica Professional en l'Educació Social 6
11081201

11081204
Organització i Gestió de Centres Educatius I
i
Organització i Gestió de Centres Educatius II
4,5

4,5
11224104 Política i Gestió Educativa 12
Cal haver superat una de les següents assignatures: 11224103 Atenció a la Diversitat 6
11081107 Pedagogia Social 6
11081104 Didàctica Diferencial 4,5
11081209 Educació Multicultural 4,5
11081219 La Integració Educativa 4,5
11081011 Practicum I 6 11224106 Projecció Professional 6
11081012

11081013
Practicum II
i
Practicum III
9

18
11224401 Pràctiques Externes 21
11081007

11081105
Programes d'Animació Sociocultural
i
Educació i Treball
6

4,5
11224107

Comunitat, Entorn Social i Acció Comunitària

18
11081208

11081108
Projectes Didàctics en Institucions Educatives no Formals
i
Intervenció Didàctica en Educació d'Adults
4,5

4,5
11224102 Planificació i Organització de la Intervenció Educativa 12
11081005

11081006
Psicologia del Desenvolupament
i
Psicologia Social i de les Organitzacions
9

6
11224003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18
Al menys, dues de les següents: 11224110 Programes, Institucions, Serveis i Recursos per a l'Acció Socioeducativa    12
11081203 Serveis Socials i Polítiques d'Integració Social 4,5
11081216 L'Orientació Laboral i Sociolaboral I 4,5
11081217 L'Orientació Laboral i Sociolaboral II 4,5
11081215 Intervenció Educativa en el Medi Familiar 4,5
11081001 Sociologia i Antropologia Social 4,5 11224001 Societat, Família i Educació 12
I, al menys, una de les següents:
11081002 Teories i Institucions Contemporànies d'Educació 4,5
11081101 Antropologia de l'Educació 4,5
11081210 Teoria i Història de l'Educació Juvenil 4,5
11081211 Teoria i Història en Educació de les Dones 4,5