saltar al contingut principal
Cercar
URV

Graun d'Educació Social (2009): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Diplomatura en Educació Social)

ASSIGNATURES NOU PLA

(Grau d'Educació Social)

Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
11081103 Bases Metodològiques de la Investigació Educativa 9 11224105 Investigació i Avaluació en Educació 18
I, al menys, una de les següents:
11081106 Diagnòstic en Educació 6
11081212 Estratègies d'Investigació en Educació Social 4,5
11081213 Planificació de la Investigació en Educació Social 4,5
11081214 Tractament de Dades Quantitatives i Qualitatives 4,5
11081003

La Desadaptació Social

i

4,5 11224109 Acció Socioeducativa per a la Inclusió Social  18
11081010 Estratègies d'Intervenció Educativa 4,5
I, al menys, una de les següents:
11081202 Noves Maneres d'Intervenció en la Delinqüencia 4,5
11081206 Prevenció i Tractament de les Drogodependències 4,5
11081207 La Intervenció Educativa en els Maltractaments Infantils 4,5
11081004

Educació Permanent

i

6 11224002 Processos i Contextos Educatius 18
11081009 Didàctica General 9
11081102

Introducció al Desenvolupament Professional

o

4,5 11224111 Desenvolupament i Ètica Professional en l'Educació Social 6
11081218 La Formació Permanent de Professional  en Educació Social 4,5
11081201

Organització i Gestió de Centres Educatius I

i

4,5 11224104 Política i Gestió Educativa 12
11081204 Organització i Gestió de Centres Educatius II 4,5
11081107

Pedagogia Social

o

6 11224103 Atenció a la Diversitat 6
11081104

Didàctica Diferencial

o

4,5
11081209

Educació Multicultural

o

4,5
11081219 La Integració Educativa 4,5
11081011 Practicum I 6 11224106 Projecció Professional 6
11081012 Practicum II i 9 11224401 Pràctiques Externes 21

11081013

Practicum III 18
11081007

Programes d'Animació Sociocultural

i

6 11224107

Comunitat, Entorn Social i Acció Comunitària

18
11081105 Educació i Treball 4,5
11081208

Projectes Didàctics en Institucions Educatives no Formals

i

4,5 11224102 Planificació i Organització de la Intervenció Educativa 12
11081108 Intervenció Didàctica en Educació d'Adults 4,5
11081005 Psicologia del Desenvolupament i 9 11224003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18
11081006 Psicologia Social i de les Organitzacions 6
Al menys, dues de les següents: 11224110 Programes, Institucions, Serveis i Recursos per a l'Acció Socioeducativa    12
11081203 Serveis Socials i Polítiques d'Integració Social 4,5
11081216 L'Orientació Laboral i Sociolaboral I

4,5

11081217 L'Orientació Laboral i Sociolaboral II 4,5
11081215 Intervenció Educativa en el Medi Familiar 4,5
11081001 Sociologia i Antropologia Social 4,5 11224001

Societat, Família i Educació

12

I, al menys, una de les següents:
11081002 Teories i Institucions Contemporànies d'Educació 4,5
11081101 Antropologia de l'Educació 4,5
11081210 Teoria i Història de l'Educació Juvenil 4,5
11081211 Teoria i Història en Educació de les Dones 4,5