saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Biomèdica

El grau d'Enginyeria Biomèdica té com a objectiu formar persones especialitzades en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, que coneguin els entors bio i puguin disenyar i utilitzar materials biocompatibles, dispositius, instruments electrònics, programes informàtics i sistemes biomecànics d'ajuda a la salut i la biomedicina.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Enginyeria Biomèdica

Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 72
Obligatoris 141
Optatius 15 (12 de pràctiques externes)
Treball fi de grau 12
Places 20
Horari Matí
Centre on s'imparteix Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (Campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès

Objectius

El grau d'Enginyeria Biomèdica té com a objectiu formar persones especialitzades en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, que coneguin els entors bio i puguin disenyar i utilitzar materials biocompatibles, dispositius, instruments electrònics, programes informàtics i sistemes biomecànics d'ajuda a la salut i la biomedicina.

Les persones que es graduïn en Enginyeria Biomèdica han de ser capaces de proposar solucions tecnolòques a problemes plantejats pels sectors de la biomedicina i la salut. Han de ser professionals amb una formació sòlida en tecnologies de la informació i les telecomunicacions (electrònica, processament de dades, control, informàtica, comunicacions, etc.) i amb coneixements amplis de l'àmbit de la biomedicina i la salut.

En definitiva, tindran una sòlida formació en els àmbits següents:

 • Disseny, utilització i manteniment d'instrumentació electrònica, equips biomecànics i materials biocompatibles utilitzats en diagnòstic, monitoratge, teràpia i rehabilitació.
 • Aplicació de les tècniques bioestadístiques i d'anàlisi multivariant a dades clíniques i òmiques. Generació d'algorismes per a la computació biològica, les bases de dades biomèdiques i les dades massives clíniques.
 • Disseny i aplicació de recursos TIC en telemedicina, teleoperació i en gestió hospitalària.
 •  Eines per ajudar al diagnòstic basades en la intel·ligència artificial.

Competències

 • Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
 • Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la física i la química i la seva aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
 • Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
 • Capacitat d'analitzar i dissenyar maquinari i programari per a equips de diagnòstic, monitoratge, teràpia i rehabilitació.
 • Capacitat per utilitzar i generar algoritmes de processament de senyals biomèdics i imatges mèdiques, per facilitar el diagnòstic.
 • Capacitat per entendre els principis biològics i de funcionament del cos humà en condicions de salut i malaltia, a fi de poder analitzar i dissenyar solucions tecnològiques aplicades a la salut i a la biomedicina.
 • Capacitat per aplicar tests estadístics i algoritmes d'anàlisi multivariant en dades clíniques, òmiques, bioquímiques i d'altres fonts.
 • Capacitat per dissenyar programari, maquinari i sistemes de comunicacions d'utilitat en telemedicina, incloent-hi els sistemes que utilitzen dispositius mòbils (telèfons intel·ligents).
 • Capacitat per treballar en entorns de dades massives clíniques per generar i programar algoritmes de computació biològica i dissenyar i utilitzar eines bioinformàtiques.
 • Capacitat per analitzar i dissenyar sistemes robòtics i biomecànics d'ajuda a la persona discapacitada i en les intervencions quirúrgiques.
 • Capacitat per  entendre, utilitzar i dissenyar materials biocompatibles i els principis de l'enginyeria de teixits,  la medicina regenerativa i les  aplicacions dels nanomaterials i les nanotecnologies a la biomedicina.
 • Capacitat per analitzar i aplicar la normativa legal i la regulació dels dispositius, equips, instruments i programes utilitzats en biomedicina i salut.
 • Capacitat per gestionar infraestructures, programari i maquinari en centres de salut i per crear innovació en processos i productes de base tecnològica en el camp de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions aplicades a la bioenginyeria i la salut.
 • Capacitat per redactar, presentar i defensar davant un tribunal universitari un projecte de l'àmbit de la bioenginyeria de naturalesa professional en què se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Pràctiques i Treball de Fi de Grau en centres de salut

En grau d'Enginyeria Biomèdica és transversal i hi conflueixen assignatures dels àmbits de la física, les matemàtiques, la química, la biologia, la biomedicina, la salut, i les enginyeries mecànica, electrònica, informàtica i de telecomunicacions.

S'imparteix de forma conjunta entre l'ETSE i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. La major part de la docència tindrà lloc al campus Sescelades, tot i que els estudiants realitzaran pràctiques clíniques als hospitals universitaris Joan XXIII de Tarragona i Sant Joan de Reus. Addicionalment, també podran fer les pràctiques externes en els centres de salut i les empreses dels sectors de dispositius mèdics i biotecnològics de l'entorn.

Els estudiants tenen la possibilitat de fer el treball de fi de grau de forma conjunta amb estudiants de la Facultat de Medicina per plantejar-lo de forma multidisciplinària. 

Sortides professionals

La salut i la biotecnologia són sectors econòmics emergents que s'estan convertint en pilars de l'economia del segle XXI. Juntament amb les TIC, són els que reben més inversió tant de les administracions públiques com dels sectors privats. En particular, representen el percentatge més gran de creació d'empreses derivades (spin-off). Aquest fet ve motivat, en part, per la qualitat de l'R+D+I sobre salut i biomedicina a Catalunya, que es du a terme tant en els centres de recerca públics i privats com a les universitats. Un dels sectors amb més creixement i més innovadors, i amb el qual millor s'identifica aquest grau, és el de les tecnologies mèdiques (tecmed). Durant el 2014 es van registrar més sol·licituds de patents en el camp de la tecnologia mèdica que en qualsevol altre sector. Catalunya, amb més de 200 empreses de tecmed, s'està convertint en una de les regions més avançades i innovadores d'Europa pel que fa a innovació i tecnologies mèdiques.

El desenvolupament dels sectors biomèdic i de salut ha estat possible gràcies a la incorporació creixent de les TIC en àmbits com la telemedicina, salut digital (digital-health), dades massives clíniques, bioinformàtica, computació biològica, sensors i instrumentació, processament de dades, ciències òmiques, etc. Aquests àmbits tècnics presenten el tret comú en la utilització del telèfon intel·ligent i les tecnologies en núvol.

En particular les persones titulades en Enginyeria Biomèdica podran treballar en els àmbits següents:

 • Disseny de maquinari i programari de dispositius i instrumentació biomèdics aplicats al monitoratge, el diagnòstic, la rehabilitació i la teràpia.
 • Càrrecs tècnics, de gestió i de compres en departaments d'enginyeria d'hospitals i entitats del sector salut.
 • Avaluació i certificació d'instruments i dispositius d'aplicació biomèdica.
 • Enginyeria de sistemes d'intel·ligència artificial, dedicats a la presa de decisions clíniques basant-se en imatges mèdiques i sistemes sensors.
 • Gestió, tractament i transmissió de dades clíniques, biomèdics i bases de dades.
 • Empreses farmacèutiques, elaborant programari i metodologies per al desenvolupament de nous fàrmacs
 • Departaments d'R+D+I de centres de recerca, universitats i empreses petites, mitjanes i grans dels sectors de la salut, biotecnològic i farmacèutic.