saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estudis de Bioprocessos Alimentaris

 • Grau d’Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris

 • Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris

Els estudis de Bioprocessos Alimentaris són pioners a Catalunya i som l'únic centre universitari que ofereix aquesta formació a l'Estat. Aquests estudis s'estructuren en una formació en dos blocs: 3 anys + 1 any (180 +60 ECTS). El primer bloc correspon al grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris, que dóna una formació fortament especialitzada en el processament d'aliments i productes biotecnològics en tres cursos. Com a tècnic o tècnica de bioprocessos alimentaris seràs capaç de dissenyar i aplicar mètodes eficaços i respectuosos amb el medi ambient per produir i processar productes de base biològica de diferent naturalesa, des de productes destinats a l'alimentació fins a altres sorgits de la investigació i desenvolupament biotecnològic.

Després de cursar el primer bloc, amb un curs addicional en què es completa la formació podràs titular-te com a enginyer o enginyera de Bioprocessos Alimentaris i obtenir les atribucions professionals de l'enginyer tècnic o l'enginyera tècnica. Si curses l'itinerari de 240 ECTS, seràs graduat o graduada en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris

Elevat grau d’ocupabilitat d’aquests estudis pioners a Catalunya i únics a tot l’Estat.

Places

40

Idiomes

Català, castellà i anglès

Nota de tall 2017 5

Normativa de Treball de Fi de Grau ETSEQ

Normativa de Pràctiques Externes ETSEQ

L'estudiant de nou ingrés ha de tenir preferentment habilitat per les ciències (matemàtiques, física, química i biologia) i tecnologia bàsica, pròpies d'un batxillerat tecnològic o científic. També ha de tenir habilitat per a l'expressió oral i escrita en català o castellà i un nivell elemental d'anglès, així com un coneixement bàsic de les TIC habituals.

 • Són un estudis únics a tot l'Estat que et permetran formar-te per  portar els avenços en biotecnologia i alimentació a escala industrial.
 • Som un centre de referència en l'aplicació de mètodes d'aprenentage innovadors. Els avantprojectres integrats, que permeten el desenvolupament de competències de treball en equip, lideratge, comunicació, aprenentatge actiu i innovació, són presents en cada curs. L'ús d'aquest tipus de metodologies docents innovadores et facilitarà el desenvolupament de les competències imprescindibles per accedir al món laboral en la complexa societat moderna.
 • Podràs completar la teva formació pràctica amb la realització de 300 hores de pràctiques en les indústries del sector, tant a Catalunya com a l'estranger.

Aquest grau no té mencions, però a través de les assignatures optatives podràs especialitzar-te en el àmbits següents: automoció, manteniment, disseny d'equips o construcció.

Un cop t'hagis graduat tindràs un ampli ventall de possibilitats laborals tant en empreses del sector mecànic com formant part d'equips multidisciplinaris en diverses indústries: alimentària, automòbilística, química, elèctrica, electrònica i robòtica industrial. Així mateix, podràs treballar a l'administració pública, exercir lliurement la professió o bé en centres de recerca.

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • La planificació i gestió de projectes relacionats amb els sistemes de refrigeració i fred industrial, la ventilació i la calefacció.
 • El disseny i la direcció de projectes d'estructures i instal·lacions industrials.
 • La projecció, el disseny, la construcció i la utilització de qualsevol sistema mecànic.
 • El disseny i el control dels processos relacionats amb la fabricació de les màquines, així com els accionaments mecànics.
 • La fabricació assistida per ordinador.
 • La projecció, el disseny i la utilització de nous materials.