saltar al contingut principal
Cercar
URV

Més per a secundària


Els centres de la URV ofereixen a professors, instituts i estudiants de secundària recursos i activitats, tant per donar suport al contingut acadèmic de les assignatures pròpies del batxillerat o dels CFGS, com per orientar i despertar vocacions professionals. Aquesta és la nostra oferta, i aquests són les facultats, escoles i departaments que la promouen:

CENTRE ACTIVITAT
Facultat d'Economia i Empresa

Olimpiades d'Economia. Participa!

Presentació dels estudis de 1r. cicle de la Facultat als centres de secundària.

Sol·licita-la(ELIMINAR) per conèixer què són, per a què serveixen, que els diferencia i com s'estudien els graus de:

 • Finances i Comptabilitat
 • Economia
 • Administració i Direcció d'Empreses
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Presentació dels estudis de 1r cicle de l'Escola als centres de secundària.

Sol·licita-la(ELIMINAR) per conèixer què són, per a què serveixen, que els diferencia i com s'estudien els graus de:

 • Enginyeria Agroalimentària
 • Enginyeria Mecànica
 • Enginyeria Química

Visita guiada per l'Escola, amb el següents suggeriments:

 • Xerrada informativa sobre els ensenyaments de l'Escola.
 • Pràctiques al laboratori, escollint prèviament quin tipus d'activitat es vol fer sobre: 
  • Eng. Agroalimentària
  • Eng. Mecànica
  • Eng. Química
 • Xerrada divulgativa sobre un tema a escollir.
 • Visita guiada pel Campus i pel CRAI

Concreta la visita(ELIMINAR)

Treballs de recerca.

Assessorament i suport als treballs de recerca de secundària.

L'Escola ofereix els seus laboratoris i el seu personal docent. Demana-ho(ELIMINAR)

Convenis de realització de pràctiques de laboratori en CFGS relacionats amb l'Enginyeria Mecànica. Demana-ho(ELIMINAR)

Fòrum de traballs de recerca i crèdits de síntesi. Participa!

 
 
Facultat de Química

Presentació dels estudis de 1r cicle de la Facultat als centres de secundària.

Sol·licita-la(ELIMINAR) per conèixer què són, per a què serveixen, que els diferencia i com s'estudien els graus de:

 • Química
 • Bioquímica i Biologia Molecular

Visita guiada per la Facultat.

Visites de grups d'uns 15-20 alumnes per a conèixer el centre en un dia normal de treball. Organitzarem alguna pràctica demostrativa en els nostres laboratoris: preparació d'un polímer, muntatge d'una pila, una valoració àcid-base, etc. Concreta la visita(ELIMINAR)

Treballs de recerca.

Assessorament en el plantejament dels treballs de recerca de secundària.

La Facultat ofereix col·laboració a l'hora de plantejar els treballs de recerca en Química i Bioquímica (bibliografia, resolució d'algun problema experimental, assessorament en el plantejament d'objectius, etc.) Demana-ho(ELIMINAR)

Premi de recerca en Química i Bioquímica.

L'Associació Empresarial Química de Tarragona, i la Facultat de Química de la URV, organitzen aquest premi adreçat a alumnes de secundària que hagin realitzat algun treball de recerca relacionat amb la Química o la Bioquímica. Participa!

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
 
 
 
 

Visita guiada per l'Escola,pel Campus i pel CRAI. Concreta la visita

First Lego League Tarragona

Iniciativa d'abast internacional que promou la cultura científica i la innovació entre escolars de 10 a 16 anys, invitant-los a participar en una experiència d'aprenentatge. Participa!

MERCATEC Tarragona

Exposició de treballs i projectes de tecnologia i ciències aplicades de diversos centres educatius de la província de Tarragona.

Paral·lelament a l'exposició s'organitzen xerrades i tallers. Participa!

Convenis de realització de pràctiques de laboratori en CFGS relacionats amb l'Enginyeria.

Alumnes de CFGS realitzen estades pràctiques en les instal·lacions de l'Escola i són tutoritzats per docents universitaris. Contacta

Taller de robótica i concurs ETSEBOT

L'Escola imparteix una activitat per a que estudiants de batxillerat i de CFGS desenvolupin un robot, i per a que puguin participar en una competició de robots en línea. Participa!

Departament de Geografia
 
 

Premis de recerca de Batxillerat en Geografia

Podran presentar‐se al premi els treballs de recerca de batxillerat de Geografia que hagin estat
aprovats, en el seu centre de batxillerat, pel tutor o tutora i el tribunal. Han de ser inèdits i no haver estat premiats en cap altre concurs. La temàtica del treball haurà de ser d’algun dels
àmbits d’estudi de la Geografia i tutoritzat per qualsevol professor o professora de l’àmbit de les ciències de la terra o de les ciències humanes i socials. Participa!

Olimpiades de Geografia

Departament de Geografia de la URV organitzarà per primera vegada les Olimpíades de
Geografia de Tarragona el pròxim mes de març de 2013.  Hi haurà dues fases diferenciades:

 • La fase local, a nivell del districte universitari de Tarragona. Poden participar‐hi tots els alumnes matriculats en el segon curs de batxillerat, que cursin l’assignatura de
  Geografia durant el curs 2012‐13, en qualsevol centre públic, concertat o privat. La participació és individual.
 • La fase estatal (enguany, curs 2012‐13, se celebrarà la IVª edició, a Madrid). Les
  despeses d’allotjament i manutenció de l’alumne i d’un adult acompanyant van a càrrec de l’organització. Els tres guanyadors de la primera fase adquireixen el
  compromís de participar en aquesta segona.

Participa! 

Treballs de recerca

Assessorament i suport als treballs de recerca de secundària.

El Departament preten:

 • Determinar les possibilitats temàtiques del treball de recerca de batxillerat relacionant-les amb els continguts i competències del segon curs de batxillerat.
 • Dissenyar una fitxa amb els apartats necessaris per tal de que el tutor de secundària pugui utilitzar-la com a referent pel guiatge del treball de recerca.
 • Realitzar una guia per a tutors de secundària amb fitxes sobre possibles temàtiques, detallant títols, fonts d'informació, mètodes a aplicar, etc. 
Demana-ho(ELIMINAR)
Departament de Filologia Catalana

Presentació dels estudis als centres de secundària.

Sol·licita-la(ELIMINAR) per conèixer què són, per a què serveixen, que els diferencia i com s'estudia el grau de Llengua i Literatura Catalanes

Visita guiada per la Facultat de Lletres, amb el següents suggeriments:

 • Xerrada informativa sobre l'ensenyament de Llengua i Literatura Catalanes.
 • Xerrada divulgativa sobre un tema a escollir.
 • Visita guiada pel Campus i pel CRAI
Concreta la visita(ELIMINAR)

Treballs de recerca.

Assessorament i suport per als treballs de recerca de secundària.

El Departament ofereix propostes i l'ajuda del seu personal docent. Demana-ho(ELIMINAR)