saltar al contingut principal
Cercar
URV

URVocació. Recerca a secundària


URVocació  pretén donar resposta a les peticions que els centres de secundària adrecen a la URV per col·laborar en la tutorització de treballs de recerca o de síntesis dels estudiants de 2n de Batxillerat o CFGS.

URVocació ofereix dues línies de col·laboració complementàries que posem a la disposició dels centres de secundària: 


Consulta en els CRAI d’aspectes relacionats amb el treball de recerca/síntesi

Els estudiants de batxillerat/CFGS, per a la realització del seu Treball de Recerca/Síntesi, poden consultar el fons documental del CRAI de la URV. Per poder utilitzar-lo cal que el centre de secundària empleni una sol·licitud i la trameti, exclusivament, per correu electrònic a orientacio(ELIMINAR)@urv.cat 

Un cop processada la sol·licitud els alumnes sol·licitants podran accedir i consultar el fons del CRAI/Biblioteca que ho desitgin, prèvia identificació i comprovació que estan inclosos en el llistat de la sol·licitud.

Si vols, aquí pots trobar un tutorial per a que la teva cerca d’informació a la web pel teu TDR reeixi: Busca (i troba) informació per al teu TDR a la web

Per altra banda, i atès l'organització de la URV, caldrà que l'estudiant comprovi a quin CRAI/Biblioteca s'ha d'adreçar per consultar el fons bibliogràfic pel seu treball.

Els estudiants de secundària i de cicles formatiu de grau superior que accedeixen al CRAI/Biblioteca de la URV tindran la consideració d'usuaris temporals. El professor responsable assumirà en el seu nom les condicions d'ús que estan establertes a la Normativa d'organització i funcionament del CRAI.

Cotutorització de treballs de recerca/síntesi

 • Les col·laboracions en la tutorització han de canalitzar-se mitjançant un conveni de col·laboració on la Facultat/Escola i el centre de secundària troben definits els aspectes de la seva relació, i poden iniciar/mantenir un vincle de treball amb garanties jurídiques. Aquest conveni el tramita l'Oficina d'Orientació Universitària.
 • La Facultat/Escola no es compromet a donar resposta positiva a totes les peticions que li arribin dels centres de secundària, però sí que assumeix la voluntat d'intentar-ho i buscar els recursos per fer-ho, contestant la petició segons les seves possibilitats.
ELS CENTRES QUE PODEN COL·LABORAR EN ELS TDR, I COM US PROPOSEN FER-HO
Facultat/Escola Determinar temes pel TDR Assessorar sobre com plantejar un TDR escollit per l’alumne  Cessió d’espais, materials, etc.   Contacte Observacions
ETSE No No n’hi ha
ETSEQ Mireu-les
ETSA Mireu-les
F. d’Enologia Mireu-les
F. de Química  Sí Mireu-les
F. de Turisme i Geografia No n’hi ha
F. de Lletres  

La col·laboració és per als TDR/S relacionats amb Llengua i Literatura Hispàniques (Llengua Castellana i Literatura)

Mireu-les

La col·laboració és per als TDR/S relacionats amb Llengua i Literatura Catalanes

Observacions:

 • ETSEQ 
  • A finals de gener de 2018, l'ETSEQ oferirà una llista de temes de Treballs de recerca que s'oferiran als centres de secundària a traves d'aquesta web. Els alumnes interessats hauran de posar-se en contacte amb la persona responsable de l'ETSEQ, a través del seu tutor/professor del TDR/S per tal de formalitzar la petició. A finals d'abril de 2018, es contestarà al tutor/professor del alumne interessat si és acceptat per fer el treball.
  • En cas que més d'un alumne estigui interessat en el mateix TDR/S, es farà un procés de selecció. El resultat no serà publicat més tard de l’1 de maig del 2018.
 • ETSA
  • Tot el suport queda supeditat a què el TDR/S tingui relació directa amb arquitectura
 • F. d'Enologia
  • No es garanteix la possibilitat de la utilització de laboratoris.
 • F. de Química
  • L'alumne ha d'estar sempre acompanyat del tutor/professor del TDR/S .
  • La determinació de temes per a un TDR/S es tracta d'una tasca d'assessorament perquè tant el tutor/professor com l'estudiant puguin escollir finalment sobre quin tema volen treballar.
  • La utilització puntual dels laboratoris de la Facultat queda supeditada a que el centre de secundària acrediti que no té capacitat de fer-ho a les seves instal·lacions. Sempre que es requereixi feina de laboratori, l'alumne haurà d'estar acompanyat en tot moment pel tutor/professor del TDR.
 • F. de Lletres
  • L'assessorament s'ofereix al professorat. La tutorització a l'alumnat es fa sempre mitjançant el tutor/a de secundària.