Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Recerca i innovació

Recerca i innovacióPresentació

La Universitat treballa per potenciar totes les activitats de recerca dels seus membres, incidint especialment en l'enfortiment dels diferents grups i en la qualitat i la magnitud de la seva producció científica. Per aconseguir-ho, la Universitat té unes estructures complexes que treballen juntes i coordinades dins aquest camp, amb els grups de recerca com a unitat bàsica.

Les activitats d’aquests grups es poden desenvolupar en el marc dels departaments, dels instituts universitaris d’investigació (tant científics com tècnics) o d’altres centres.

La funció principal dels instituts és organitzar, desenvolupar i avaluar els programes de recerca bàsica i aplicada o de creació artística en l'àmbit de les seves competències.

D’altra banda, els centres d’investigació comparteixen aquestes funcions però es diferencien en el fet que poden ser creats per la Universitat.


La funció principal dels instituts és organitzar, desenvolupar i avaluar els programes de recerca bàsica i aplicada o de creació artística en l'àmbit de les seves competències.

Guia d'experts de la URV

Enllaços relacionats

Doctorat a la URV

PMF - Programa Martí Franquès d'ajuts a la investigació


Informació

© 2008 - 2015 Universitat Rovira i Virgili