Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Màsters universitaris > Màsters universitaris de la Universitat Rovira i Virgili 2016-17

Màsters universitaris

Màsters universitaris de la Universitat Rovira i Virgili. Curs 2016-17


La preinscripció als màsters universitaris a partir del dia 1 de març de 2016. Fes aquí la preinscripció!

Màster Àmbit

Advocacia

Ciències socials i jurídiques

Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge Territorial

Ciències socials i jurídiques

Antropologia Mèdica i Salut Global

Ciències socials i jurídiques

Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

Ciències socials i jurídiques

Arqueologia Clàssica

Arts i humanitats

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus mundus) (IMP)**

Arts i humanitats

Begudes Fermentades

Ciències

Ciència Cognitiva i Llenguatge (IMP)**

Arts i humanitats

Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació

Ciències de la salut

Comunicació Estratègica en la Societat del Risc

Ciències socials i jurídiques

Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament

Ciències de la salut

Direcció d'Empreses

Ciències socials i jurídiques

Dret Ambiental  (IMP)

Ciències socials i jurídiques

Dret de l'Empresa i de la Contractació

Ciències socials i jurídiques

Emprenedoria i Innovació

Ciències socials i jurídiques

Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica

Enginyeria i arquitectura

Enginyeria Computacional i Matemàtica

Enginyeria i arquitectura

Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial Enginyeria i arquitectura

Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics

Enginyeria i arquitectura

Enginyeria Industrial

Enginyeria i arquitectura

Enginyeria Química

Enginyeria i arquitectura

Enginyeria Termodinàmica de Fluids

Enginyeria i arquitectura

Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua

Arts i humanitats

Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera

Arts i humanitats

Envelliment i Salut

Ciències de la salut

Estudis Avançats en Administració i Dret Públic

Ciències socials i jurídiques

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 

Ciències socials i jurídiques

European Master on Wine Tourism Innovation (WINTOUR)

Ciències i Ciències socials i jurídiques

Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes

Ciències socials i jurídiques

Genètica, Física i Química Forense

Ciències

Gestió d'Empreses Tecnològiques i Economia

Ciències socials i jurídiques

Identitat Europea Medieval 

Arts i humanitats

Intel·ligència Artificial (IMP) **

Enginyeria i arquitectura

Investigació en Ciències de la Infermeria

Ciències de la salut

Joventut i Societat

Ciències socials i jurídiques

Mercats Internacionals

Ciències socials i jurídiques

Música com a Art Interdisciplinària

Arts i humanitats

Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (IMP) **

Enginyeria i arquitectura

Neurociències

Ciències de la salut

Nutrició i Metabolisme

Ciències de la salut

Prevenció de Riscos Laborals

Ciències socials i jurídiques

Psicologia General Sanitària

Ciències de la salut

Recerca Segons especialitat

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions

Enginyeria i arquitectura

Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

Ciències

Sistema de Justícia Penal

Ciències socials i jurídiques

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Ciències

Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística 

Ciències socials i jurídiques

Tecnologia educativa: E-learning i Gestió del Coneixement

Ciències socials i jurídiques

Traducció Professional Anglès-Espanyol

Arts i humanitats

Nota: els màsters que no arribin a un mínim d'inscrits es desactivaran.

** Menció distintiva "International Master's Programme" (AGAUR)


Informació

© 2008 - 2016 Universitat Rovira i Virgili