Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > CEICS

CEICS

Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya SudEl Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud(CEICS) és la consolidació de l'agregació estratègica de les entitats i estructures de docència, recerca, transferència de coneixement i el sector productiu del sud de Catalunya amb l’objectiu d’esdevenir un referent internacional en els àmbits de la Química i l’Energia, la Nutrició i la Salut, el Turisme, l’Enologia i el Patrimoni i la Cultura.

Aquesta agregació, impulsada per la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha permès des del 2001 articular una xarxa de centres de recerca, centres tecnològics i el sector assistencial i productiu. Ofereix una oportunitat única per esdevenir una regió del coneixement on s’ofereix formació de reconegut prestigi, amb una incidència especial en els estudis de postgrau dels els àmbits prioritaris, que deriva amb una investigació d’excel·lència . I on les empreses poden crear lligams, ser més competitives i establir-se en un entorn especialitzat en els cinc àmbits de referència.

El CEICS dóna projecció a l’estratègia de la URV desenvolupa des dels seus inicis. Partint del seu caràcter regional, ha dut a terme una política d’identificació dels àmbits prioritaris alineats amb les fortaleses socioeconòmiques del territori, per impulsar la seva projecció internacional com a universitat investigadora i potenciar el desenvolupament de la regió. El CEICS s’inscriu en el nou model econòmic i l’eix del procés es troba en la interacció entre la universitat, els centres d'investigació i transferència i el sector productiu.

En formen part la Universitat Rovira i Virgili i vuit organismes públics d’investigació de referència en els seus àmbits, quatre parcs científics i tecnològics, centres tecnològics, hospitals i associacions empresarials. I es concreta amb aliances amb d’altres universitats i centres d’investigació nacionals i internacionals. És una agregació de capacitats en evolució, que ja ha donat els seus fruïts i que continuarà creixent.

L’agregació fa créixer la visibilitat i la projecció internacional. La suma d’estructures ja té resultats visibles, un d'ells es la multiplicació del nombre d’articles publicats en revistes científiques d’abast internacional.

Estudiar, investigar, treballar i viure a les comarques del Sud de Catalunya, una regió configurada com una ciutat policèntrica i un dels espais més dinàmics en el context espanyol i més emergents de l’àmbit europeu.


 


El projecte Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud va obtenir la menció de CEI d'àmbit regional europeu a la convocatòria 2010 de Campus d’Excel·lència Internacional del Ministerio de Educación.


Informació

© 2008 - 2015 Universitat Rovira i Virgili