saltar al contingut principal
Cercar
URV


RESERVA D'ESPAIS

La Universitat Rovira i Virgili posa els espais de la Seu del Baix Penedès a disposició de les persones que formen part de la comunitat universitària i d'altres organitzacions externes, públiques o privades, per tal d’oferir-los la possibilitat de dur a terme les seves activitats.

Podeu sol·licitar la reserva dels espais, segons el col·lectiu al qual pertanyeu, mitjançant els formularis que teniu a continuació:

- Manual de les aules

- Formulari per a PAS/PDI
- Formulari per a estudiants
- Formulari per a entitats externes

Relació de les aules de la Seu del Baix Penedès

Podeu reordenar la llista pels criteris següents: aula, planta, capacitat o tipus.
Si aneu a l’enllaç de l'aula accedireu a la seva fitxa. Als membres de la comunitat universitària no se'ls apliquen les tarifes establertes.

AULA PLANTA

AFOR.
MÀX

CONEXIÓ PORTÀTIL

PANTALLA   DIGITAL

PLASMA  TV

MOBILIARI TARIMA

CLIMA

TARIFA €/hora
VC0001  1 45 No No No Taules i cadires No Si  Tarifes
VC0002  1 45 No No No Taules i cadires No Si  Tarifes
VC0003  1 45

No

No No Taules i cadires No Si  Tarifes
VC0004  1 45 No No No Taules i cadires No Si  Tarifes
VC0005  1 20 No No Si Cadires amb pala No Si  Tarifes
VC0006  1 20 No No Si Cadires amb pala No Si  Tarifes
VC1007  2 45 Si No No Taules i cadires No Si  Tarifes
VC1008  2 45 Si No No Taules i cadires No Si  Tarifes
VC1009  2 45 Si No No Taules i cadires No Si  Tarifes
VC1010  2 60 Si No No Taules i cadires No Si  Tarifes
VC1011  2 20 No No Si Taules i cadires No Si  Tarifes
VA0006  -1 34 No No No Taules i cadires No No  Tarifes
VA0001  -1 45 No No No Cadires amb pala No No  Tarifes
VA0002  -1 45 No No No Cadires amb pala No Si  Tarifes
VA0003  -1 45 No Si No Cadires amb pala Si No  Tarifes
VA0004  -1 45 No No No Taules i cadires No No  Tarifes