saltar al contingut principal
Cercar
URV

Consell d'Estudiants de la URV

El Consell d'Estudiants de la URV és l'òrgan de participació, coordinació i decisió dels estudiants de la URV, i alhora és l'òrgan interlocutor dels estudiants amb el Consell Rectoral de la URV. L'objectiu essencial del Consell d'Estudiants és vetllar pels drets i interessos de tots els estudiants d'aquesta Universitat, dirigir les seves propostes i demandes dins els òrgans universitaris competents, i promoure i facilitar que aquests estudiants rebin una formació acadèmica i humana de qualitat.