saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació necessària per a poder domiciliar el pagament de la matrícula

L'entrada en vigor de la normativa SEPA (Single Euro Payments Area - Zona Única de Pagaments en Euros) va introduir nous requisits per a la domiciliació de pagaments:

Pel que fa a les dades necessàries:

1.Titular del compte

Si ets tu mateix el titular, no tindràs cap problema doncs quan facis la teva "automatrícula" clicant a "En sóc titular" es copiaran les teves dades personals automàticament.

Si no ets tu el titular, caldrà que proporcionis les  dades següents: tipus de document (NIF/NIE/PASSAPORT), número del document, nom, primer cognom i segon cognom del titular.

Pots veure més informació de les pantalles que trobaràs quan facis la teva "automatrícula" aquí.

2.IBAN del compte corrent

El codi IBAN per a Espanya és de 24 dígits i està format per

                * ES (codi de país per a Espanya)
                * Un número de control de 2 dígits
                * El 20 dígits corresponents al compte corrent complet


Exemple: ES11 + 20 dígits del vostre compte corrent

 Pots consultar el teu codi IBAN de manera ràpida de la manera següent:

1. Demanant-ho a la teva entitat bancària.

2.A través de l'accés online al teu compte bancari.

3.Mirant el codi d’algun dels rebuts que tinguis domiciliat en el mateix compte corrent.

4.Mirant-ho en els extractes del teu compte corrent.
 

Pots veure més informació de les pantalles que trobaràs quan facis la teva "automatrícula" aquí.

3. Incorporar el compte bancari a l'hora de fer l'automatrícula

Pots veure informació de les pantalles que trobaràs quan facis la teva "automatrícula" aquí.