saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses


Òrgans de gestió

El Conveni de creació de la càtedra URV-Empresa sobre Emprenedoria i Creació d'Empreses estableix que la gestionaran i l'organitzaran dos òrgans, els quals es descriuen a continuació:

Direcció

La Direcció de la càtedra és nomenada pel Rector de la URV escoltades les parts.
Té com a funció general dirigir, coordinar i dinamitzar les activitats de la càtedra.
Específicament s'encarrega de:

 • Organitzar i impulsar les activitats de la càtedra.
 • Elaborar el programa d'actuacions anuals i la memòria d'activitats.
 • Proposar convenis amb altres institucions per dur a terme activitats específiques.
 • Informar periòdicament a la URV, al seu Consell Social i a totes les entitats que li donen suport sobre les directrius d'acció de la càtedra, el pla anual i el pressupost.
 • Executar el pressupost i la liquidació de despeses.
 • Supervisar el desenvolupament de les activitats programades.
 • Gestionar els recursos humans i materials assignats a la càtedra.


En l'actualitat està composta per:

 • Membres nats:
  • Director: Dr. Pere Segarra Roca: Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la URV, llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat per la UB, Enginyer Tècnic Industrial per la UPC. Professor titular de Comercialització i Investigació de mercats del Departament de Gestió d'Empreses. Professor convidat a diferents entitats i universitats. Consultor d'empreses i ha ocupat diversos càrrecs directius en empreses privades.
  • Sandrine Gonzales: Llicenciada en Gestió Turística pel IUP de Perpinyà. Ha estat guia turística a la Costa Daurada i secretària executiva del director d'Administració i Finances de Port Aventura. 
  • Rebeca Martín Díez: Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la URV de Reus.
 • Col·laboradors en docència, anàlisi de viabilitat, recerca i altres activitats.

La Comissió de Seguiment

Està formada per dos representants de la URV, dos representants de cadascuna de les entitats signants i el director de la càtedra.
Es reuneix com a mínim una vegada a l'any i té com a finalitat vetllar per l'acompliment del conveni i fer el seguiment de les activitats de la càtedra mitjançant la memòria i el programa d'activitats.