saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement

Titulacions d'admissió

Titulacions universitàries en àmbits afins a l’educació o a les tecnologies de la informació i la comunicació.

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

  • Idoneïtat de la titulació d’origen: fins a un màxim de 40 punts.
  • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster: fins a un màxim de 20 punts.
  • Currículum: fins a un màxim de 30 punts.
  • Entrevista, si es considera necessari: fins a un màxim de 10 punts.
  • Es considerarà un mèrit el fet de tenir un bon domini de l’anglès: es valorarà a partir d’un nivell B2