saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

 ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS

1r

30

--

30

60

TOTALS

30

--

30

60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13635101 Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses 4
13635102 Cromatografia de Líquids 4
13635103 Tècniques de Tractament de Mostres 4
13635104 Aplicacions de les Tècniques Cromatogràfiques (*) 4
13635105 Gestió de Qualitat al Laboratori Analític 4
13635106 Pràctiques al Laboratori 10
13635303 Treball de Fi de Màster (*) 30

(*) Aquestes assignatures integren les competències de l’assignatura Orientació Professional i Ciutadania.