saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

ESTRUCTURA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 15 18 27 (obligatòria) 60
TOTALS 15 18 27 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13685101 Introducció a la Química Computacional 6
13685102 Tècniques de Determinació Estructural ** 6
13685103 Seminaris Multidisciplinaris 3
13685301 Treball de Fi de Màster ** 27

** Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

Assignatures optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Obligatòriament heu de cursar dues de les assignatures marcades amb un *. L'elecció l'heu de de fer en funció de les indicacions del tutor.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13685205 Caracterització de Sòlids i Superfícies * 4,5
13685202 Materials Catalítics i Catàlisi Heterogènia * 4,5
13685203 Mètodes de Síntesi i Anàlisi Sintètica * 4,5
13685201 Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia * 4,5
13685204 Síntesi Asimètrica * 4,5
13685206 Mètodes Teòrics per Determinar l'Estructura Electrònica i Molecular * 4,5
13685211 Modelització Computacional en Catàlisi i Ciència de Materials * 4,5
13685210 Química Sostenible: Una Aproximació Catalítica 4,5
13685207 Materials Polimèrics Nanoestructurats 4,5
13685208 Nanocatàlisi 4,5
13685209 Química Supramolecular 4,5

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13685212 Determinació Estructural 4,5
13685213 Síntesi Orgànica 4,5
13685214 Espectroscòpia 4,5
13685215 Cinètica Química 4,5
13685216 Compostos Organometàl·lics 4,5
13685217 Compostos de Coordinació 4,5
13685218 Cristal·lografia 3

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.