saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular - 7a edició

Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

Informació acadèmica

Treball final de màster

Convocatòria única: juny i setembre

Normativa del Treball de Fi de Màster de la Facultat de Química.

Mobilitat

Opcional. Per a la realització del Treball fi de màster hi ha convenis amb universitats i empreses europees. També hi ha un conveni institucional amb el Clúster Unicat de Berlín.

Consulta els convenis de mobilitat d'aquest màster.

Qualitat

Més informació

Registre oficial de títols (RUCT)

Beques específiques

Beques del Departament de Química de la URV

ICIQ

Beques de Màster URV

Doctorats relacionats