saltar al contingut principal
Cercar
URV

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA, canvi de grup

  • CONCEPTE: modificacions parcials que l'estudiant vol fer a la seva matrícula inicial, transcorreguts ja els cinc dies naturals establerts per al seu ajustament. En aquest procés l'estudiant podrà sol·licitar el canvi d'un grup a un altre de la mateixa assignatura ja matriculada.

Curs d'aplicació: 2019-20  

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

  • Període ordinari: transcorreguts cinc dies naturals després d'haver fet la matrícula en els terminis ordinaris i fins al 30 de novembre.

  • Període extraordinari: del 5 al 24 de febrer, per assignatures impartides durant el segon quadrimestre. (*observacions)

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

  • Si es pot autoritzar i formalitzar el tràmit sol·licitat s'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions de matrícula que emet la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.
  • L'import generat per la taxa de modificacions si correspon al període extraordinari de febrer s'haurà d'abonar per rebut en efectiu a través d'entitat bancària.
  • L'estudiant haurà d'estar al corrent de pagament en la data de la sol·licitud.

Observacions

  • Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

  • Si les modificacions es realitzen en aquest període, l'estudiant no pot fer ajustaments de matrícula.

  • * Durant el període extraordinari de febrer només es podrà sol·licitar el canvi de grup d'assignatures de segon quadrimestre i d'aquelles assignatures anuals que d'acord amb les indicacions del centre, concentrin íntegrament l'activitat en el segon quadrimestre.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El centre on s'ha presentat la sol·licitud.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitza l'expedient de l'estudiant.

Efectes econòmics

No n'hi ha.

Observacions

Els centres poden autoritzar les modificacions de grup o l'ampliació d'assignatures, sempre que hi hagi places vacants i l'estudiant estigui al corrent del pagament.