saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat d'Infermeria

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places trasllat Places estrangers Places mateixa branca Canvi de campus Total Ordre de priorització Criteris Observacions
5 2 0 6 13 - Mateix grau diferent campus
- Mateix grau altres universitats
- Estudiants amb estudis estrangers d'Infermeria
- Expedient acadèmic - Altres situacions especials que justifiquin la sol·licitud de trasllat
- Mateixa branca altres universitats - Branca de coneixement dels estudis cursats a la URV
- Branca de coneixement dels estudis cursats en altres universitats
- Estudis cursats
- Expedient acadèmic
- Qualificacions d'accés a la universitat
Places trasllat Places estrangers Places mateixa branca Canvi de campus Total Ordre de priorització Criteris Observacions
5 1 0 4 10 - Mateix grau diferent campus
- Mateix grau altres universitats
- Estudiants amb estudis estrangers d'Infermeria
- Expedient acadèmic - Altres situacions especials que justifiquin la sol·licitud de trasllat
- Mateixa branca altres universitats - Branca de coneixement dels estudis cursats a la URV
- Branca de coneixement dels estudis cursats en altres universitats
- Estudis cursats
- Expedient acadèmic
- Qualificacions d'accés a la universitat
Places trasllat Places estrangers Places mateixa branca Canvi de campus Total Ordre de priorització Criteris Observacions
1 1 0 2 4 - Mateix grau diferent campus
- Mateix grau altres universitats
- Estudiants amb estudis estrangers d'Infermeria
- Expedient acadèmic - Altres situacions especials que justifiquin la sol·licitud de trasllat
- Mateixa branca altres universitats - Branca de coneixement dels estudis cursats a la URV
- Branca de coneixement dels estudis cursats en altres universitats
- Estudis cursats
- Expedient acadèmic
- Qualificacions d'accés a la universitat