saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat d'Infermeria

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

INFERMERIA. CAMPUS CATALUNYA

Places trasllat Places estrangers Places mateixa branca Canvi de campus Total Ordre de priorització Criteris Observacions
5 2 0 6 13

- Mateix grau diferent campus

- Mateix grau altres universitats

- Estudiants amb estudis estrangers d'Infermeria

- Expedient acadèmic

- Altres situacions especials que justifiquin la sol·licitud de trasllat
- Mateixa branca altres universitats

- Branca de coneixement dels estudis cursats a la URV

- Branca de coneixement dels estudis cursats en altres universitats

- Estudis cursats

- Expedient acadèmic

- Qualificacions d'accés a la universitat

 INFERMERIA. CAMPUS TERRES DE L'EBRE

Places trasllat Places estrangers Places mateixa branca Canvi de campus Total Ordre de priorització Criteris Observacions
5 1 0 4 10

- Mateix grau diferent campus

- Mateix grau altres universitats

- Estudiants amb estudis estrangers d'Infermeria

- Expedient acadèmic

- Altres situacions especials que justifiquin la sol·licitud de trasllat
- Mateixa branca altres universitats

- Branca de coneixement dels estudis cursats a la URV

- Branca de coneixement dels estudis cursats en altres universitats

- Estudis cursats

- Expedient acadèmic

- Qualificacions d'accés a la universitat

INFERMERIA. CAMPUS BAIX PENEDÈS

Places trasllat Places estrangers Places mateixa branca Canvi de campus Total Ordre de priorització Criteris Observacions
1 1 0 2 4

- Mateix grau diferent campus

- Mateix grau altres universitats

- Estudiants amb estudis estrangers d'Infermeria

- Expedient acadèmic

- Altres situacions especials que justifiquin la sol·licitud de trasllat
- Mateixa branca altres universitats

- Branca de coneixement dels estudis cursats a la URV

- Branca de coneixement dels estudis cursats en altres universitats

- Estudis cursats

- Expedient acadèmic

- Qualificacions d'accés a la universitat