saltar al contingut principal
Cercar
URV

Canvi de les dades bancàries


  • CONCEPTE: procés de substitució de les dades bancàries que figuren a l'expedient de l'estudiant per les noves dades presentades.
 
Tràmits de la sol·licitud
Qui La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.
On

A la Secretaria de Centre/Campus on es realitzen els estudis.

Quan En el moment en què s'hagi produït el canvi en l'entitat bancària.
Com

Presentant la documentació següent:

Cost La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost
Observacions
  • L'estudiant ha de tenir en compte que abans d'efectuar-se la modificació, s'han pogut engegar processos econòmics amb les dades anteriors.  Per tant, ha de tenir actiu l'anterior compte un mínim de 10 dies.
  • Si l'estudiant no ho manifesta expressament, les dades amb efectes econòmics seran traslladades d'un curs a l'altre.
  • En el moment d'automatricular-se poden introduir el canvi.
  • Aquest canvi no aturarà els processos iniciats que han comportat l'impagament d'algun rebut.

 
Resolució de la sol·licitud
Qui El/la Cap de la Secretaria
Quan

Sempre que sigui possible en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a més tard als 5 dies hàbils d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com  S'introduiran al sistema informàtic les noves dades, substituint les anteriors i es farà signar la nova ordre de domiciliació.