saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris: Optatives

Codi Assignatura Crèdits
20244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
20244202 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
20244203 Seminaris Interdisciplinaris 3
20244204 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 3
20244205 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 3
20244206 Bases Tecnològiques de la Producció Animal 3
20244207 Cartografia i Topografia  6
20244208 Comercialització i Valoració de les Indústries Agroalimentàries 3
20244209 Construccions Agroalimentàries 3
20244210 Edafologia i Climatologia 6
20244211 Electrotècnia 6
20244212 Enginyeria de les Instal·lacions de les Indústries Agroalimentàries 3
20244213 Fitotècnia 6
20244214 Màquines i Motors Tèrmics 3
20244215 Oficina Tècnica 6
20244216 Protecció de Cultius 3
20244217 Resistència de Materials i Càlculs d’Estructura 6
20244218 Eines per Emprendre 6
20244501 Pràctiques Externes * 9

* Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.