saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Primària (2009): Assignatures Optatives

Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona i el segon al grup de Tortosa.

Codi Assignatura Crèdits
11234201 Activitats Universitàries Reconegudes
 
3
 
11244201
11234202 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat)
 
3
 
11244202
11234203 Seminaris Interdisciplinaris
 
3
 
11244203
11234204 Gestió de Recursos i Organització en Educació Física
 
3
 
11244204
11234205 Formació Vocal i Auditiva
 
3
 
11244205
11234206 Recursos per Atendre la Diversitat a Primària
 
3
 
11244206
11234207 Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera
 
3
 
11244207
11234208 Didàctica de la Llengua Estrangera
 
6
 
11244208
11234209 Dansa: La Música en Moviment
 
3
 
11244209
11234210 Pràctica Instrumental, Creativitat i Improvisació
 
3
 
11244210
11234211 Audició: Les Històries de la Música
 
3
 
11244211
11234212 Llenguatge Musical
 
3
 
11244212
11234213 El Joc i la seva Aplicació en el Context Escolar
 
3
 
11244213
11234214 Activitat Física i Esportiva a l'Edat Escolar
 
6
 
11244214
11234215 Esport Extraescolar
 
3
 
11244215
11234216 Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera II
 
6
 
11244216
11234217 Intervenció Educativa a l'Alumnat amb Discapacitat Sensorial i Motòrica
 
6
 
11244217
11234218 Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats de Comunicació, Lectura i Escriptura
 
6
 
11244218
11234220 Didàctica de la Música i la Dansa a Primària 3
11244220
11234221 Agrupacions Musicals 3
11244221
11234222 Competència Comunicativa i Intercultural en Llengua Estrangera 6
11244222
11234223 Intervenció Educativa segons les Capacitats Intel·lectuals de l'Alumnat d'Educació Primària 3
11244223
11234224 Atenció a la Diversitat Social, Lingüística i Cultural de l'Escola 3
11244224
11234225 Salut i Activitat Física 3
11244225
11234226
11244226
Hàbits Saludables i Estil de Vida 3
11234227
11244227
Religió, Cultura i Valors 6
11234228
11244228
El Missatge Cristià 6
11234229
11244229
L'Església, els Sagraments i la Moral 6
11234230
11244230
Pedagogia i Didàctica de la Religió a l'Escola 6