saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació Grau d'Educació Infantil i Educació Primària amb menció d'Idiomes (Anglès) (2013)


Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS ASSIGNATURES FORMACIÓ BÀSICA ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES PRÀCTIQUES EXTERNES TREBALL DE FI DE GRAU TOTALS
1r 72 -- 3 -- -- 75
2n 30 18 6 21 (obligatòria) -- 75
3r -- 39 12 21 (obligatòria) -- 72
4t -- 45 6 21 (obligatòria) -- 72
-- 27 6 21 (obligatòria) 9+9 72
TOTALS 102 129 33 84 18 366
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial hauràs d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera.

    ♦ Estudiants que vau iniciar estudis el curs 2013-14 o en cursos anteriors. Nivell B1 d'anglès, francès, alemany, italià o portuguès (+ informació)

    ♦ Estudiants que heu iniciat estudis el curs 2014-15 o en cursos posteriors. Nivell B2 d'anglès, francès, alemany o italià (+ informació i excepcions)

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11904001 Societat, Família i Educació * 12 Bàsica
11904002  Processos i Contextos Educatius * 18 Bàsica
11904003   Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat * 18 Bàsica
11904004   Habilitats Comunicatives * 12 Bàsica
11904005   Escola Inclusiva i Atenció Primerenca 6 Bàsica
11904008   L'Escola d'Educació Infantil 6 Bàsica
11904201   Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera I (1) 3 Optativa

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11904006  Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents  12 Bàsica
11904007 Infància, Salut i Alimentació 12 Bàsica
11904009 Dificultats d'Aprenentatges i Trastorns del Desenvolupament 6 Bàsica
11904101 Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal I 6 Obligatòria
11904102 Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura I 6 Obligatòria
11904103 Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques I 6 Obligatòria

11904401

Practicum I (2) 21 Obligatòria
11904202 Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera II (1) 6 Optativa

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11904104 Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal II 12 Obligatòria
11904105 Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II 6 Obligatòria
11904106 Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II 6 Obligatòria
11904107 Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III 9 Obligatòria
11904403 Practicum II (3) 21 Obligatòria
11904108 Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II 6 Obligatòria
11904203 Competència Comunicativa Oral i Cultura Popular (1) 12 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11904109 Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II 12 Obligatòria
11904110 Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I 12 Obligatòria
11904111 Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica I 12 Obligatòria
11904112 Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física I

9

Obligatòria
11904402 Pràctiques Externes I (4) 21 Obligatòria
11904204 Didàctica de la Llengua Estrangera (1) 6 Optativa

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
11904113 Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III 6 Obligatòria
11904114 Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física II 6 Obligatòria
11904115 Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III 6 Obligatòria
11904116 Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II 9 Obligatòria
11904404 Pràctiques Externes II (5) 21 Obligatòria
11904301 Treball de Fi de Grau (Educació Infantil) 9 Obligatòria
11904302 Treball de Fi de Grau (Educació Primària) 9 Obligatòria
11904205 Competència Comunicativa i Intercultural en Llengua Estrangera (1) 6 Optativa

(1) Assignatures impartides en anglès
(2) Per poder matricular l'assignatura Practicum I, és requisit indispensable haver superat les assignatures de primer curs marcades amb *
(3) Per poder matricular l'assignatura Practicum II, és requisit indispensable haver superat l'assignatura Practicum I
(4) Per poder matricular l'assignatura Pràctiques Externes I, és requisit indispensable haver superat l'assignatura Practicum II.
(5) Per poder matricular l'assignatura Pràctiques Externes II, és requisit indispensable haver superat l'assignatura Pràctiques Externes I.