saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Fisioteràpia (2010): Taula d'Adaptacions

  

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

Fisioteràpia (1993)

  

ASSIGNATURES PLA NOU

Grau de Fisioteràpia (2010)

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
14021203 Biomecànica Clínica 3 14214103 Biomecànica Clínica 3
14021004 Ciències Psicosocials Aplicades 6 14214009 Psicologia 6
14021005   Estades Clíniques 21 14214126 Pràctiques Clíniques II
i
6

14214127

14214131

14214128

14214129

14214130

2 assignatures d'entre les següents:
Fisioteràpia Hospitalària  o
Fisioteràpia en Atenció Primaria   o
Fisoteràpia Geriàtrica  o

Fisioteràpia Domiciliària  o

Pràctiques Tutelades Opcional: Recerca, Esport, Hidroteràpia, Extern

6

6

6

6

6

14021006

14021103

Estructura i Funció del Cos Humà, i
Sistema Neuromuscular Esquelètic

18
12
14214004
14214005
14214001
14214008
Anatomia I, i
Anatomia II, i
Fisiologia I, i
Fisiologia II
12
6
6
6

14021202

14021218

Fisioteràpia de l'Esport o

Fisioteràpia Esportiva 

4,5

4,5

14214206 Fisioteràpia de l'Esport 3

14021007

14021203

Fisioteràpia I, i 

Biomecànica Clínica*
* Aquesta assignatura és susceptible de ser canviada per una altra assignatura

24

3

14214122

14214123

14214003

14214002

14214132

14214112

Procediments Generals en Fisioteràpia I, i

Procediments Generals en Fisioteràpia II, i

Física per Fisioteràpia i Biomecànica, i

Bases de Comunicació Ètica, i

Valoració en Fisioteràpia I, i

Fonaments de Fisioteràpia

6

6

6

6

3

3

14021008 Fisioteràpia II  24

14214133

14214101

14214115

14204124

Valoració en Fisioteràpia II, i

Cinesiteràpia,i

Fisioteràpia Integrada I, i

Procediments Generals en Fisioteràpia III

4

6

3

6

14021008

14021001

Fisioteràpia II , i

Fisioteràpia III

24

24

14214119

14214120

14214121

14214108

14214109

14214111

14214125

14214113

Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia I, i

Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia II, i

Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia III, i

Fisioteràpia en Especialitats Clíniques I, i

Fisioteràpia en Especialitats Clíniques II, i

Fisioteràpia Cardiorespiratòria, i

Pràctiques Clíniques I, i

Fisioteràpia Integrada II

5

7

6

3

6

3

6

4

14021201 Investigació en Fisioteràpia I  4,5 14214006 Bases de Documentació i Educació 6

14021208

14021221

Models d'Adaptació a l'Envelliment
o
Fisioteràpia en Geriatria

3

4,5

14214205 Models d'Adaptació a l'Envelliment 3

14021002

14021003

14021102

Patologia Mèdica i Quirúrgica I, i

Patologia Mèdica i Quirúrgica II, i

Farmacologia

10,5

10,5

3

14214107

14214102

14214104

14214106

14214105

Patologia Mèdica, i

Patologia Quirúrgica, i

Farmacologia,i

Radiologia, i

Patologia Ginecològica i Pediàtrica

7

6

5

3

3

14021009 Salut Pública i Legislació Sanitària 7,5

14214116

14214117

14214118

Legislació Sanitària, i

Salut Pública, i

Organització i Gestió Sanitària

3

3

3

14021104

14021105

Teoria de les Terapèutiques Afins, i

Terapèutiques Associades

3

3

 14214110 Rehabilitació i Terapèutiques Associades 4
14021205 Rehabilitació 3  -  -  -
14021222 Neurogeriatria 3  -  -  -
14021217 Microbiologia Clínica 3  -  -  -
14021213 Tècniques Específiques de Massoteràpia 3  -  -  -
14021220 Primers Auxilis 1,5  -  -  -