saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques (2009): Mencions

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Menció: LLENGUA ESPANYOLA (30 ects)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
12264207 Anàlisi Lingüística de Textos 6
12264209 Correcció de Textos 6
12264205 El Lèxic Espanyol 6
12264203 Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera 6
12264208 Expressió Oral i Escrita en l'Àmbit Professional 6
12264201 Gènere i Llengua 6
12264204 Lexicografia Hispànica 6
12264210 Llengua Espanyola per a Finalitats Específiques 6
12264211 Pragmàtica de la Llengua Espanyola 6
12264206 Usos de l'Espanyol Escrit 6
12264202 Variació i Política lingüística 6
Menció: LITERATURA ESPANYOLA (30 ects)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
12264221 Crítica Literària Aplicada a la Literatura Espanyola 6
12264222 Dona i Literatura 6
12264216 Estudis de Gènere i Cultures Hispàniques 6
12264223 Història del Pensament Aplicada  a la Literatura Espanyola 6
12264215 Història i Ficció en la Narrativa Hispanoamericana Contemporània 6
12264217 Literatura Espanyola i Literatura Europea 6
12264213 Literatura i Art 6
12264212 Literatura i Espectacle 6
12264214 Lectura i Interpretació de Textos Literaris 6
12264218 Metodologia de la Investigació Literària 6
12264219 Mètrica i Fonaments de Retòrica 6
12264220 Taller d'Escriptura Literària 6
Menció: LINGÜÍSTICA GENERAL (30 ects)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
12264224 Adquisició de Primeres i Segones Llengües 6
12264227 Lingüística Aplicada 6
12264226 Psicolingüística i Neurolingüística 6
12264225 Tendències Actuals en Lingüística 6
12264240 Llenguatge i Tecnologia 6
Menció: LLENGUA I CULTURA FRANCESES (30 ects)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
12264229 Curs de Francès Avançat 6
12264230 Cultura Francesa 6
12264228 Francès Comunicatiu 6
12264231 Interculturalitat i Literatura 6
12264238 Curs Superior de Llengua Francesa 6
12264239 Literatura i Pensament a la França del Segle XIX 6
12264102/
12264241
Llengua Francesa 6
12264104/
12264242
Literatura Francesa 6