saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procediment per a l'aplicació de l'exempció provisional del preu dels crèdits en primera matrícula i Beca EQUITAT

Per al curs acadèmic 2016-2017 s'ha implementat un únic formulari per sol·licitar l'Acreditació de caràcter econòmic per matricular-se com a becari/ària condicional (MATRC) i l'Acreditació del tram de renda familiar i beca Equitat (EQUITAT).

Procediment MATRC: Acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics, per al curs 2016-2017. És a dir, en cas d'obtenir una Acreditació positiva, l'estudiant es podrà matricular amb la condició de becari/ària condicional, si compleix la resta de condicions que estableix la seva universitat.

Recordeu que cada procediment té els seus requisits propis i per tant, es generaran dos respostes que es podran descarregar des del Portal Tràmits de la Generalitat.

Funcionament previst a la URV

RESOLUCIÓ EMC/1699/2016, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen, per al curs acadèmic 2016-2017, els procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris, i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional.

Més informació web AGAUR

Important: El termini de presentació de sol·licituds és del 13 de juliol fins al 15 d'octubre de 2016.