Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Docència > Estudis de grau

Estudis de grau


Presentació

Amb la mirada posada a l’espai europeu d’educació superior, aplicant l’esperit de la declaració de Bolonya i el nou marc legal, la URV ha iniciat la implantació dels nous ensenyaments. El nostre objectiu és aconseguir una formació de màxima qualitat, orientada a l’adquisició de coneixements i competències, que garanteixin l’èxit en la incorporació al món professional. Per això s’han dissenyat ensenyaments actualitzats, introduint-hi noves metodologies de docència i aprenentatge en què l’estudiant és el centre de l’activitat acadèmica.Informació

© 2008 - 2016 Universitat Rovira i Virgili