saltar al contingut principal
Cercar
URV

Observatori de la Igualtat

|alt imatge capcalera|

El 20 d’abril Jornada sobre Polítiques d’Igualtat de Gènere en el marc de la Unió Europea. Comptarem amb la participació de l’eurodiputat Ernest Urtasun, el qual ens parlarà sobre l’impacte de les polítiques fiscals en la igualtat de gènere. Inscripcions aquí

Presentació

L’Observatori de la Igualtat té un doble objectiu: d’una banda, ser l'òrgan tècnic encarregat d'implementar les mesures previstes en el Pla d'igualtat de la URV i, de l'altra, ser un servei d'informació i difusió de la realitat de la desigualtat per raó de gènere entre la comunitat universitària i la societat.

Funcions

Les funcions de l’Observatori de la Igualtat són:

  • Diagnosticar les desigualtats existents entre els homes i les dones.
  • Recollir i analitzar la informació rellevant en matèria d’igualtat per raó de gènere.
  • Fer un seguiment al llarg del temps de la situació en matèria d'igualtat d'oportunitats en el si de la URV.
  • Promoure i afavorir la formació i la recerca específiques en estudis de gènere.
  • Actuar com un centre de recursos en matèria d’assessorament i en la realització d'estudis.

Amb la creació de l’Observatori de la Igualtat, la URV fa seva la filosofia de la modificació de la Llei orgànica d’universitats aprovada al març de 2007 i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre les dones i els homes (LOIEMH). La igualtat és un valor que les universitats incorporen en la seva estructura i funcionament com un objectiu propi i que han de projectar a la societat que les envolta.

Contacte

  • Inma Pastor, directora de l'Observatori de la Igualtat i delegada del rector per als temes d'igualtat efectiva de dones i homes (tel. 977 55 83 66)
  • Cinta Verge, suport administratiu