saltar al contingut principal
Cercar
URV

Servei Lingüístic

Presentació

El Servei Lingüístic s'encarrega d'implementar les directrius de política lingüística dels òrgans de govern de la URV. Per això gestiona i executa els projectes i actuacions en aquest terreny, i dóna el suport tècnic necessari a la Comissió de Política Lingüística.

Segons l'Estatut de la URV (art. 146 i 147), el Servei Lingüístic és un servei d'atenció a la comunitat universitària que té les funcions de promoure el coneixement i l'ús de la llengua catalana i posar a disposició de la comunitat universitària tant l'assessorament com la formació en idiomes moderns.

Per això ofereix formació i acreditació en diferents llengües: català, espanyol, anglès, francès, italià i xinès. També posa a disposició de la comunitat universitària serveis en assessorament lingüístic: correcció de textos, traducció i resolucio de consultes en català, espanyol i anglès, i elaboració i difusió dels criteris lingüístics institucionals de la URV i de recursos per a les necessitats lingüístiques de la comunitat universitària.

A més, el Servei Lingüístic du a terme una tasca de promoció de l'ús del català i l'anglès a la URV, de planificació lingüística i de suport lingüístic a la mobilitat entrant i sortint.

Per a més informació, visiteu el web www.llengues.urv.cat.