saltar al contingut principal
Cercar
URV

Comissió de Coordinació del Campus Terres de l'Ebre


Eleccions de renovació d'estudiants i personal d’administració i serveis (PAS)

La comissió de coordinació del Campus és l'òrgan del Campus encarregat de millorar l'eficiència, l'eficàcia dels recursos i activitats del Campus. La Comissió de Coordinació està constituïda pel director o directora del Campus (que la presideix), els sotsdirectors o sotsdirectores, els responsables d'ensenyament, el o la responsable de gestió del campus, un representant del PAS i un representant de l'alumnat per cadascún dels ensenyaments de grau  del campus de les Terres de l'Ebre.

  • Data convocatòria: 27 de setembre de 2018
  • Període de votació: de les 10:00 hores del dia 26 d'octubre de 2018 fins a les 13:00 hores del dia 30 d’octubre de 2018
  • Sistema de votació: electrònica remota

Composició dels membres electes de la Comissió de Coordinació del CTE

Sector Ensenyament Escons Proclamació candidats electes

Alumnes

 
ADE    1
  
  

Educació Infantil    1
Educació Primària    1
Infermeria    1
PAS      1
  • Resultats
    • Proclamació candidats electes

Horari de votació: de les 10.00 h del dia 26-10-18 a les 13.00 h del dia 30-10-18.

Nota: tots els terminis finalitzen a les 13.00 h del dia fixat excepte el de finalització de la campanya electoral que serà a les 00:00h.

Més informació sobre el procés electoral