saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions de representants al Claustre Universitari


Art. 28.3: Si el nombre de candidats proclamats definitivament per ser representants a òrgans col·legiats és igual o inferior al nombre de representants que s'han d'escollir, els candidats són proclamats membres electes automàticament, sense necessitat de fer eleccions

En aplicació de l'article 28.3 de Reglament electoral i vista la proclamació definitiva de candidatures, correspon la realització d’eleccions en les circumscripcions electorals del Claustre Universitari següents:

PDI DOCTORS PERMANENTS DELS DEPARTAMENTS:

 • Bioquímica i Biotecnologia
 • Dret Privat, Processal i Financer
 • Economia
 • Enginyeria Química
 • Gestió d'Empreses
 • Pedagogia
 • PDCiències Mèdiques Bàsiques
 • Dret Púbic
 • Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
 • Estudis Anglesos i Alemanys
 • Medicina i Cirurgia

ALTRE PDI DELS DEPARTAMENTS:

 • Bioquímica i Biotecnologia
 • Dret Públic
 • Economia 
 • Estudis Anglesos i Alemanys
 • Gestió d'Empreses
 • Medicina i Cirurgia
 • Psicologia

ESTUDIANTS DELS ENSENYAMENTS:

 • Grau en Bioquímica i Biologia Molecular
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Dret
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Màsters i doctorats de l'Agrupació C (FCJ i FEE)

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 • Personal d'Administració i Serveis de la URV

El Claustre Universitari, d'acord amb l'Estatut de la URV, es renova cada quatre anys, llevat dels representants dels estudiants, que es renoven cada dos anys, sense perjudici de la possibilitat de fer eleccions parcials per cobrir les vacants.

 • Data de la convocatòria: 27 de setembre de 2018
 • Presentació de candidatures: FINALITZAT
 • Període de votació: De les 10:00h del dia 26 d'octubre de 2018 i fins a les 13:00h del dia 30 d'octubre de 2018
 • Sistema de votació: Votació electrònica remota amb nom d'usuari (DNI) i contrasenya facilitada pel sistema
 • Representants al Claustre Universitari: 151 representants electes distritribuïts de la manera següent:

PDI doctor amb vinculació permanent

56 escons

Altre personal docent i investigador

24 escons

Estudiants

52 escons

Personal d'Administració i Serveis

24 escons