saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eleccions de representants al Claustre Universitari


El Claustre Universitari, d'acord amb l'Estatut de la URV, es renova cada quatre anys, llevat dels representants dels estudiants, que es renoven cada dos anys, sense perjudici de la possibilitat de fer eleccions parcials per cobrir les vacants.

Les eleccions per renovar els membres del Claustre Universitari (PDI, PAS i estudiants) es van dur a terme, en format electrònic, durant el període del 26 al 30 d'octubre de 2018.

 • Data de la convocatòria: 27 de setembre de 2018
 • Període de votació: Del 26 al 30 d'octubre de 2018
 • Sistema de votació: Votació electrònica remota amb nom d'usuari (DNI) i contrasenya facilitada pel sistema
 • Representants al Claustre Universitari: 151 representants electes distritribuïts de la manera següent:

PDI doctor amb vinculació permanent

56 escons

Altre personal docent i investigador

24 escons

Estudiants

52 escons

Personal d'Administració i Serveis

24 escons

En aplicació de l'article 28.3 de Reglament electoral i vista la proclamació definitiva de candidatures, es van realitzar eleccions en les circumscripcions electorals del Claustre Universitari següents:

PDI DOCTORS PERMANENTS DELS DEPARTAMENTS:

 • Bioquímica i Biotecnologia
 • Dret Privat, Processal i Financer
 • Economia
 • Enginyeria Química
 • Gestió d'Empreses
 • Pedagogia
 • PDCiències Mèdiques Bàsiques
 • Dret Púbic
 • Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
 • Estudis Anglesos i Alemanys
 • Medicina i Cirurgia

ALTRE PDI DELS DEPARTAMENTS:

 • Bioquímica i Biotecnologia
 • Dret Públic
 • Economia 
 • Estudis Anglesos i Alemanys
 • Gestió d'Empreses
 • Medicina i Cirurgia
 • Psicologia

ESTUDIANTS DELS ENSENYAMENTS:

 • Grau en Bioquímica i Biologia Molecular
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Dret
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Màsters i doctorats de l'Agrupació C (FCJ i FEE)

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 • Personal d'Administració i Serveis de la URV