Eleccions de representants a les juntes de centre


Eleccions parcials per cobrir vacants d’estudiants

Els representants de les juntes de centre es renoven (eleccions generals) cada quatre anys excepte els estudiants que ho fan cada dos.

Els anys que no hi hagi eleccions generals d'estudiants s'han de convocar eleccions parcials per cobrir les vacants d'estudiants existents.

  • Data convocatòria: 28 de setembre de 2017
  • Període de votació: de les 10:00 hores del dia 27 d’octubre de 2017, fins a les 13:00 hores del dia 31 d’octubre de 2017
  • Sistema de votació: electrònica remota

La Junta de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura renoven tots els estudiants. La Junta de la Facultat d'Economia i Empresa també convoca eleccions parcials per cobrir vacants de PDI i de PAS

Juntes de centre

Escoles tècniques superiors