saltar al contingut principal
Cercar
URV

Què cal fer per publicar a la URV

Tot seguit s'exposen els passos que heu de seguir per tal de poder publicar amb nosaltres. A més a més, hi trobareu informació complementària de diferents tipus de publicació i dels processos d'edició.

Com es pot publicar a la URV

La Universitat posa a l’abast de la comunitat universitària la possibilitat de publicació d’obres de recerca i de divulgació científica en les diferents col·leccions dins el segell editorial Publicacions URV. Per poder-hi publicar cal presentar-se a les convocatòries que s’han creat amb aquesta finalitat.

Enllaç a les convocatòries

Enllaç a la Normes de presentació d'originals

Normes de qualitat dels processos lingüístics i editorials

Les tesis doctorals

La URV, per tal de difondre arreu del món i a través d’internet els resultats de la recerca universitària vol oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l’accés i la visibilitat del seu treball. Per aquest motiu es posa al seu abast la publicació de les tesis al portal de la TDX (Tesis Doctorals en Xarxa).

Informació sobre la TDX

Les actes de col·loquis i seminaris

Dins el segell Publicacions URV existeix una col·lecció de Recerca que aixopluga, entre d’altres, aquest tipus d’obres produïdes per la comunitat universitària. Per tal de poder-hi publicar cal presentar-se a la convocatòria que s’obre periòdicament.

Enllaç a les convocatòries

L’ISBN

L’ISBN és un codi numèric que permet identificar les diferents publicacions que es posen al mercat. Aquest número pot ser sol·licitat pels autors responsables d’una edició. Per efectuar la sol·licitud i obtindre’n més informació podeu consultar la pàgina següent:

Agència de l'ISBN

L’ISSN

L’ISSN és un codi numèric que permet identificar les publicacions seriades, com ara les revistes. Per efectuar la sol·licitud i obtindre’n més informació podeu consultar la pàgina següent:

Pàgina de l'ISSN de la Biblioteca de Catalunya

El Dipòsit legal

El Dipòsit legal és l’obligació, imposada per llei, de dipositar en una agència (a Catalunya depèn de la Biblioteca de Catalunya) exemplars de publicacions de tot tipus, reproduïdes en qualsevol suport mitjançant qualsevol sistema de distribució pública o venda.

En el cas d’obres impreses, cal que ho demani l’impressor, l’editor o l’autor quan aquest edita sense impressor o editor comercial. Si es tracta d’obres sonores, cinematogràfiques o electròniques, cal que ho faci el productor de l’obra, el duplicador, el fabricant o l’editor.

Per poder obtindre números de dipòsit legal, cal donar-se d’alta a l’Oficina de dipòsit legal o bé a través de correu electrònic. Per efectuar la sol·licitud i obtindre’n més informació podeu consultar la pàgina següent:

Pàgina de la Biblioteca Nacional de Catalunya que tracta el DL