saltar al contingut principal
Cercar
URV

METEOR- Centre de Tecnologia de Membranes i Enginyeria de Processos

La missió del centre METEOR és proporcionar expertesa, coneixements i desenvolupar nous productes en els camps de la tecnologia de membranes i l’enginyeria de processos, a les empreses i institucions del nostre entorn regional, nacional i internacional.

El centre té dues línies principals d’expertesa: la tecnologia i la microtecnologia de membranes i la seva aplicació en l’enginyeria de processos amb membranes.

Aquesta expertesa inclou: la preparació i obtenció controlada de diferents tipus de membranes polimèriques planes i microcàpsules (disseny de membranes a la carta); la selecció i utilització de membranes comercials (si s’escau) per dur a terme/assessorar/proposar processos d’enginyeria de separació amb membranes, o problemes d’embrutiments; la caracterització morfològica i físico-química de les membranes obtingudes mitjançant tècniques microscòpiques i informàtiques diverses, transport de soluts i mètodes mecànics, entre d’altres; el disseny d’unitats (mòduls o cel•les de membrana), microunitats estructurades i processos, basat en el modelatge computacional; l’aplicació, l’estudi sistemàtic, la simulació i l’optimització de processos concrets; i finalment, però no menys important, la creació de software i altres productes d’aplicació tecnològica i/o de divulgació científica (adaptats al nivell de coneixements del públic receptor) aplicats a les anteriors àrees o àmbits científics. La segona d’aquestes línies implica: les pil•les de combustible i la tecnologia i la química de la lignina.

L’activitat de transferència de tecnologia del centre METEOR contribueix al creixement de l’excel•lència tecnològica d’un gran nombre d’empreses i diversos sectors econòmics, tan a nivell regional com nacional i europeu (internacional). Entre els beneficiaris principals trobem les indústries química (purificació/separació de productes finals), farmacèutica (processos integrats de síntesi i separació), alimentaria, tèxtil (tractament d’aigües residuals) i la vinculada a les energies renovables i eficiència energètica (piles de combustible) i/o desenvolupament durable (plantes dessanilitzadores d’aigua de mar), i els sectors biotecnològics, micro- i nanotecnologia (micro i nanocàpsules amb alliberament controlat de fàrmacs i cosmètics) i sanitari (cultius de teixits per a trasplantaments).

Serveis a empreses: Estudi i implantació de sistemes de membranes (desenvolupament de membranes específiques, selecció de membranes comercials, seguiment dels processos, assessorament de la implantació d'un sistema de membranes).

Web: http://www.etseq.urv.es/citmeteor/meteor/