saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Nutrició i Metabolisme

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN RECERCA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS  TOTALS
1r 18 24 18 (OBLIGATÒRIA) 60
TOTALS 18 24 18 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675101  Perspectives de la Nutrició Molecular (URV) 3
13675102  Nutrició i Integració Metabòlica (URV) 3
13675103 Nutrició i Fisiopatologia (UB) 6
13675104 Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana (URV) (*) 3
13675105 Microcomponents de la dieta (UB) 3
13675301 Treball de Fi de Màster (UB/URV) (*) 18
(*) Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D'ESPECIALITAT:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675201 Seminaris de Recerca (UB/URV) 3

ASSIGNATURES OPTATIVES: 

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675202 Tractament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals (URV) 3
13675203 Metodologia d'Investigació Bàsica (UB) 3
13675204 Capacitació per a l'Experimentació Animal (URV) 3
13675205  Bioinformàtica Aplicada a l'Epigenètica Nutricional (URV) 3
13675206 Fonts de Coneixements i Finançament (URV) 3
13675207 Dieta Mediterrània i Salut: Aproximació Experimental (UB) 3
13675208 Aliments Funcionals (URV/UB) 3
13675209 Comunicació en la Recerca de la Nutrició (URV) 3
13675210 Quimioinformàtica Aplicada a la Recerca en Nutrició (URV) 3
13675211 Interpretació dels Resultats Nutricionals (URV)
13675212 Cultius Cel·lulars com a Model Experimental per Estudis Nutricionals (UB) 
13675213 Polifenols i Nutrició (URV) 
13675214 Investigació Nutricional en la Síndrome Metabòlica (URV)  3
13675215 Metabolòmica i Tractament de Dades (URV) 
13675216 Immunonutrició (UB) 
13675217 Política de la Nutrició (UB)
13675218 Tècniques d'Investigació al Laboratori (URV/UB) 
13675219 Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (URV/UB) 
13675243 Nutrició i Patologies  (URV/UB)

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675244 Fisiologia (UB) 3
13675245 Dietètica i Dietoteràpia (UB) 3
13675246 Fonaments d'Immunologia (UB) 3
13675247 Estadística Aplicada a la Nutrició (URV) 3
13675248 Genètica Molecular (URV) 3
13675249 Aliments (UB) 3
13675250 Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la Nutrició (UB) 3
13675251 Senyalització Cel·lular (URV) 3
13675252 Regulació del Metabolisme (URV) 3

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN ALIMENTS SALUDABLES

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS
1r 18 24 18 (OBLIGATÒRIA) 60
TOTALS 18 24 18 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675101 Perspectives de la Nutrició Molecular (URV) 3
13675102 Nutrició i Integració Metabòlica (URV) 3
13675103 Nutrició i Fisiopatologia (UB) 6
13675104 Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana (URV) (*) 3
13675105 Microcomponents de la Dieta (UB) 3
13675301 Treball de Fi de Màster (UB/URV) (*) 18
(*) Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D'ESPECIALITAT:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675233 Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments (URV) 3
13675234 Legislació Alimentària (UB) 3
13675235 Components Bioactius (URV) 3
13675236 Seguretat i Eficàcia dels Aliments (URV) 3
13675220 Disseny i Formulació de Nous Aliments (UB) 3

ASSIGNATURES OPTATIVES: 

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675237 Quimioinformàtica Aplicada al Disseny d'Aliments Funcionals (URV) 3
13675238 Base de Dades Útils en la Indústria Agroalimentària (URV) 3
13675239 Empresa Alimentària i Màrqueting (URV/UB) 3
13675240 Funció dels Lípids en Alimentació i la Nutrició (UB) 3
13675241 Anàlisi Sensorial dels Aliments (UB) 3
13675242 Components Alimentaris i Nutricionals de la Dieta Mediterrània i Malalties Cròniques (URV) 3
13675243 Nutrició i Patologies (URV/UB) 
13675219 Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (URV/UB)

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)

CODI  ASSIGNATURA CRÈDITS
13675244 Fisiologia (UB) 3
13675245 Dietètica i Dietoteràpia (UB) 3
13675246 Fonaments d'Immunologia (UB) 3
13675247 Estadística Aplicada a la Nutrició (URV) 3
13675248 Genètica Molecular (URV) 3
13675249 Aliments (UB) 3
13675250 Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la Nutrició (UB) 3
13675251 Senyalització Cel·lular (URV) 3
13675252 Regulació del Metabolisme (URV) 3

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN NUTRICIÓ CLÍNICA

CURS ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES TREBALL DE FI DE MÀSTER TOTALS
1r 18 24 18 (OBLIGATÒRIA) 60
TOTALS 18 24 18 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675101 Perspectives de la Nutrició Molecular (URV) 3
13675102 Nutrició i Integració Metabòlica (URV) 3
13675103 Nutrició i Fisiopatologia (UB) 6
13675104 Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana (URV) (*) 3
13675105 Microcomponents de la Dieta (UB) 3
13675301 Treball de Fi de Màster (UB/URV) (*) 18
(*) Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D'ESPECIALITAT:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675221 Nutrició i Risc Cardiovascular (URV) 3
13675222 Nutrició i Càncer (URV) 3
13675223 Nutrició, Diabetis i altres Malalties Metabòliques (URV) 3
13675224 Suport Nutricional en Situacions Especials (URV) 3
13675225 Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries (UB) 3

ASSIGNATURES OPTATIVES: 

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675226 Nutrició i Cicle Vital (UB) 3
13675227 Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament Alimentari (URV) 3
13675228 Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient (URV) 3
13675229 Interaccions Fàrmac-Nutrient (URV) 3
13675230 Promoció d'Estils de Vida Saludables (URV) 3
13675231 Nutrició i Obesitat (UB)
13675232 Nutrició Comunitària (URV)

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13675244 Fisiologia (UB) 3
13675245 Dietètica i Dietoteràpia (UB) 3
13675246 Fonaments d'Immunologia (UB) 3
13675247 Estadística Aplicada a la Nutrició (URV) 3
13675248 Genètica Molecular (URV) 3
13675249 Aliments (UB) 3
13675250 Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la Nutrició (UB) 3
13675251 Senyalització Cel·lular (URV) 3
13675252 Regulació del Metabolisme (URV) 3

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.