saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Interuniversitari en Nutrició i Metabolisme

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN RECERCA

CURS

CRÈDITS OBLIGATORIS

CRÈDITS OPTATIUS

CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER

CRÈDITS  TOTALS

1r

18

24

18 (OBLIGATÒRIA)

60

TOTALS

18

24

18

60

  PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI

 ASSIGNATURA

 CRÈDITS

13675101  

Perspectives de la Nutrició Molecular (URV)

3

13675102   

Nutrició i Integració Metabòlica (URV)

3

13675103

Nutrició i Fisiopatologia (UB)

6

13675104

Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana (URV) (*)

3

13675105

Microcomponents de la dieta (UB)

3

13675301

Treball de Fi de Màster (UB/URV) (*)

18

(*) Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D'ESPECIALITAT:

 CODI  ASSIGNATURA

 CRÈDITS

13675201

Seminaris de Recerca (UB/URV) 

3

ASSIGNATURES OPTATIVES: 

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

 CODI  ASSIGNATURA

 CRÈDITS

13675202  

Tractament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals (URV)

3

13675203

Metodologia d'Investigació Bàsica (UB)

3

13675204

Capacitació per a l'Experimentació Animal (URV)

3

13675205   

Bioinformàtica Aplicada a l'Epigenètica Nutricional (URV)

3

13675206

Fonts de Coneixements i Finançament (URV) 

3

13675207

Dieta Mediterrània i Salut: Aproximació Experimental (UB)

3

13675208

Aliments Funcionals (URV/UB)

3

13675209 Comunicació en la Recerca de la Nutrició (URV) 3
13675210 Quimioinformàtica Aplicada a la Recerca en Nutrició (URV) 3
13675211 Interpretació dels Resultats Nutricionals (URV)
13675212 Cultius Cel·lulars com a Model Experimental per Estudis Nutricionals (UB) 
13675213 Polifenols i Nutrició (URV) 
13675214 Investigació Nutricional en la Síndrome Metabòlica (URV)  3
13675215 Metabolòmica i Tractament de Dades (URV) 
13675216 Immunonutrició (UB) 
13675217 Política de la Nutrició (UB)
13675218 Tècniques d'Investigació al Laboratori (URV/UB) 
13675219 Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (URV/UB) 
13675243 Nutrició i Patologies  (URV/UB)

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)

 CODI

 ASSIGNATURA

 CRÈDITS

13675244

Fisiologia (UB)

3

13675245

Dietètica i Dietoteràpia (UB)

3

13675246

Fonaments d'Immunologia (UB)

3

13675247

Estadística Aplicada a la Nutrició (URV)

3

13675248

Genètica Molecular (URV)

3

13675249

Aliments (UB)

3

13675250

Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la Nutrició (UB)

3

13675251

Senyalització Cel·lular (URV)

3

13675252

Regulació del Metabolisme (URV)

3

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN ALIMENTS SALUDABLES

CURS

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
 

ASSIGNATURES OPTATIVES 
 

TREBALL DE FI DE MÀSTER
 

 TOTALS

1r

18

24

18 (OBLIGATÒRIA)

60

TOTALS

18

24

18

60

  PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI

 ASSIGNATURA

 CRÈDITS

13675101  

Perspectives de la Nutrició Molecular (URV)

3

13675102   

Nutrició i Integració Metabòlica (URV)

3

13675103

Nutrició i Fisiopatologia (UB)

6

13675104

Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana (URV) (*)

3

13675105

Microcomponents de la Dieta (UB)

3

13675301

Treball de Fi de Màster (UB/URV) (*)

18

(*) Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D'ESPECIALITAT:

 CODI  ASSIGNATURA

 CRÈDITS

13675233

Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments (URV)

3

13675234 

Legislació Alimentària (UB)

3

13675235

Components Bioactius (URV)

3

13675236 Seguretat i Eficàcia dels Aliments (URV) 3

13675220

Disseny i Formulació de Nous Aliments (UB)

3

ASSIGNATURES OPTATIVES: 

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

 CODI  ASSIGNATURA

 CRÈDITS

13675237   

Quimioinformàtica Aplicada al Disseny d'Aliments Funcionals (URV)

3

13675238

Base de Dades Útils en la Indústria Agroalimentària (URV)

3

13675239

Empresa Alimentària i Màrqueting (URV/UB)

3

13675240

Funció dels Lípids en Alimentació i la Nutrició (UB)

3

13675241 Anàlisi Sensorial dels Aliments (UB) 3
13675242 Components Alimentaris i Nutricionals de la Dieta Mediterrània i Malalties Cròniques (URV) 3
13675243 Nutrició i Patologies (URV/UB) 
13675219 Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (URV/UB)

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)

 CODI

 ASSIGNATURA

 CRÈDITS

13675244

Fisiologia (UB)

3

13675245

Dietètica i Dietoteràpia (UB)

3

13675246

Fonaments d'Immunologia (UB)

3

13675247

Estadística Aplicada a la Nutrició (URV)

3

13675248

Genètica Molecular (URV)

3

13675249

Aliments (UB)

3

13675250

Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la Nutrició (UB)

3

13675251

Senyalització Cel·lular (URV)

3

13675252

Regulació del Metabolisme (URV)

3

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN NUTRICIÓ CLÍNICA

CURS

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

ASSIGNATURES OPTATIVES

TREBALL DE FI DE MÀSTER

 TOTALS

1r

18

24

18 (OBLIGATÒRIA)

60

TOTALS

18

24

18

60

  PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI

 ASSIGNATURA

 CRÈDITS

13675101  

Perspectives de la Nutrició Molecular (URV)

3

13675102   

Nutrició i Integració Metabòlica (URV)

3

13675103

Nutrició i Fisiopatologia (UB)

6

13675104

Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana (URV) (*)

3

13675105

Microcomponents de la Dieta (UB)

3

13675301

Treball de Fi de Màster (UB/URV) (*)

18

(*) Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D'ESPECIALITAT:

 CODI  ASSIGNATURA

 CRÈDITS

13675221

Nutrició i Risc Cardiovascular (URV)

3

13675222 

Nutrició i Càncer (URV)

3

13675223

Nutrició, Diabetis i altres Malalties Metabòliques (URV)

3

13675224

Suport Nutricional en Situacions Especials (URV)

3

13675225   

Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries (UB)

3

ASSIGNATURES OPTATIVES: 

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

 CODI  ASSIGNATURA

 CRÈDITS

13675226

Nutrició i Cicle Vital (UB)

3

13675227

Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament Alimentari (URV)

3

13675228

Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient (URV)

3

13675229 Interaccions Fàrmac-Nutrient (URV) 3
13675230 Promoció d'Estils de Vida Saludables (URV) 3
13675231 Nutrició i Obesitat (UB)
13675232 Nutrició Comunitària (URV)

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)

 CODI

 ASSIGNATURA

 CRÈDITS

13675244

Fisiologia (UB)

3

13675245

Dietètica i Dietoteràpia (UB)

3

13675246

Fonaments d'Immunologia (UB)

3

13675247

Estadística Aplicada a la Nutrició (URV)

3

13675248

Genètica Molecular (URV)

3

13675249

Aliments (UB)

3

13675250

Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la Nutrició (UB)

3

13675251

Senyalització Cel·lular (URV)

3

13675252

Regulació del Metabolisme (URV)

3

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.