saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Dret Ambiental - 11a edició

Màster reconegut amb la menció International Master's Programme  (AGAUR)

El Màster universitari en Dret Ambiental proporciona coneixements tant de caràcter fonamental com específic en dret del medi ambient, amb consideració particular a les diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient.

La Facultat de Ciències Jurídiques de la URV ha creat un programa específic que permet realitzar, de forma simultània,  els estudis del Màster en Advocacia amb un altre Màster universitari de caire jurídic impartit per la Facultat de Ciències Jurídiques, que porti a l'especialització jurídica. Per a més informació consulteu la pàgina web de la Facultat de Ciències Jurídiques.

El CEDAT ofereix ajuts de matrícula per a aquest Màster.

Sortides professionals

Els estudis de Dret Ambiental de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV permeten, a través del màster universitari en Dret Ambiental, obtenir una titulació oficial reconeguda dins l'espai d'educació superior de la Unió Europea.

Els estudiants poden accedir a un gran ventall d'oportunitats de treball, gràcies als estudis interdisciplinaris que garanteix el màster universitari en Dret Ambiental, a més de continuar la seva formació a través del doctorat en Dret Ambiental. D'entre aquestes ofertes cal destacar:

 • Administració pública (ajuntaments, diputacions, consells comarcals, cambres de comerç i altres entitats dependents de l'administració) en càrrecs de tècnic o tècnica ambiental.
 • Organitzacions no governamentals en càrrecs d'assessoria tècnica i jurídica.
 • Empreses privades en càrrecs d'assessoria tècnica i jurídica.
 • Advocacia ambiental en càrrecs d'assessoria tècnica i jurídica, conciliació i mediació ambiental.
 • Consultoria i auditories ambientals.
 • Periodisme ambiental.
 • Recerca ambiental i estudis de doctorat.
 • Educació ambiental.
 • Activitat docent i investigadora especialitzada en les universitats i altres centres de recerca.
   
Màster en Dret Ambiental
Durada 120 ECTS - 2 anys
Orientació  Acadèmic, professional i de recerca.
Modalitat  Virtual (plataforma Moodle). Amb la possibilitat de realitzar l’últim quadrimestre del segon curs presencialment.
Mobilitat La mobilitat no és obligatòria, però el Màster té convenis de mobilitat vigents per als estudiants interessats per promoure la mobilitat nacional i internacional. Poden fer estades en altres universitats, centres de recerca, organitzacions no governamentals i altres entitats dedicades a la protecció ambiental. El màster potencia, especialment, la mobilitat internacional a través de les pràctiques externes internacionals.
Pràctiques externes Les pràctiques externes (9 ECTS) són obligatòries i es duran a terme al segon quadrimestre del segon curs del màster. La realització és presencial. Actualment, hi ha diverses entitats col·laboradores que reben estudiants de pràctiques, però tenen una importància especial les pràctiques internacionals: per això es dóna la possibilitat de realitzar les pràctiques externes en entitats, universitats i organitzacions internacionals especialitzades en temes ambientals d’arreu del món.
Idioma d'impartició Castellà
Percentatge d'empleabilitat 90%
Places de nou ingrés 30
Institucions col·laboradores El màster compta amb la col·laboració del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) pertanyent a la URV.
Centre

 Facultat de Ciències Jurídiques

Doctorat vinculat  Dret
Web del màster  CEDAT
Xarxes socials

 Facebook:

@CEDATURV
Wordpress AAEDAT

Data d’inici i final de la docència del 26/09/2016 al 23/06/2017
Treball fi de màster 2 convocatòries: juny o setembre
Coordinació acadèmica Dra. Susana Borràs Pentinat
Correu electrònic coordinació coordmuda(ELIMINAR)@urv.cat
Contacte administratiu Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus Catalunya
977 297 000
admissiomatricula.campuscatalunya(ELIMINAR)@urv.cat
Beques específiques per a aquest màster Ajuts de matrícula CEDAT 
 

Professorat

      Garantia de qualitat

Descarrega't la versió resumida del programa