saltar al contingut principal
Cercar
URV

Acreditació amb caràcter oficial dels programes de les assignatures superades a la URV

 • CONCEPTE: sol·licitud per a l'obtenció dels programes de les assignatures que tenen superades a la URV (Guia Docent) per acreditar-los oficialment, en els tràmits següents:  trasllat d'expedient, reconeixement de crèdits i legalització davant del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Tràmits per sol·licitar-les
Qui
 • L'estudiant que ha sol·licitat el trasllat d'expedient a una Universitat de parla castellana i vol demanar reconeixement d'assignatures.
 • L'estudiant que ha iniciat estudis a una Universitat de parla castellana i vol demanar convalidació i/o reconeixement d'assignatures i/o crèdits.
 • L'estudiant que vol iniciar tràmits de legalització davant del Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte.
On

A la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria del centre on s'han realitzat els estudis.

Quan A partir del moment en què li requereixi la universitat de destí.
Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la cap de secretaria.
 • Justificant de presentació de la sol·licitud de trasllat d'expedient a una universitat de parla castellana, o d'admissió a un altre ensenyament a una universitat de parla castellana.
 • Relació dels programes de les assignatures de les quals es demana l'acreditació, validada pel/per la cap de la Secretaria.
   

Si les guies docents estan destinades a:

1) Trasllat d'expedient/reconeixement de crèdits.

 • Una universitat catalana, i estan disponibles a la web, la secretaria les segellarà i les lliurarà a l'estudiant.

En cas contrari, traslladarà la petició al deganat/direcció del centre.

 • Una universitat de parla castellana, la secretaria traslladarà la sol·licitud al deganat/direcció des d'on es farà la gestió de traducció al castellà.

2) Presentació davant el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte per al tràmit de legalització, la secretaria traslladarà la sol·licitud al deganat/direcció des d'on es farà la gestió de traducció al castellà, i es prepararà la documentació, d'acord amb l'establert pel Ministerio.

Observacions

Sempre que sigui possible, els programes correspondran a la Guia Docent, difosa a través de la Web.

L'alumne pot justificar la data límit que estableix la universitat de destí per intentar ajustar els terminis de lliurament de la traducció.


Resolució de la sol·licitud
Qui

El/la cap de la Secretaria.

Quan

El termini previst des de la presentació dels programes per part de l'estudiant fins al lliurament de la traducció serà de dos mesos (sense comptar el mes d'agost).

Sempre que sigui possible, aquest termini s'escurçarà.

Com Es lliuraran a l'estudiant els programes amb l'acreditació corresponent.