saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Telemàtica(2010): Assignatures Optatives

Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Codi Assignatura ECTS
17224201 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
17224218 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
17224202 Seminaris Interdisciplinaris 3
17224203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17224219 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17224205 Telefonia Mòbil 3
17224206 Dispositius i Sistemes Optoelectrònics 3
17224207 Sistemes de Radar i de Telecomunicacions Espacial 6
17224208 Sistemes de Telecomunicació Industrial 6
17224209 Història de l'Enginyeria 6
17224210 Representació Gràfica d'Instal·lacions 3
17224211 Sistemes de Comerç Electrònic 6
17224212 Aplicacions Mòbils i Encastades 6
17224220 Tecnologies Cisco 3
17224221 Bases de Dades Oracle 3
17224223 Introducció als Robots Mòbils 3
17224224 Aplicacions amb Microcontroladors 3
17224225 Sistemes Embedded 3
17224226 Telefonia i Comunicacions Mòbils 6
17224501 Pràctiques Externes I (*) 6
17224502 Pràctiques Externes II (*) 6
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes I i II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
L'oferta de matèries/assignatures optatives resta pendent de desplegament