saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enologia (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
19214003 Química                               12 Bàsica Química
Primer Quadrimestre
19214004 Estadística 6 Bàsica Estadística
Segon Quadrimestre
19214002 Física 9 Bàsica Física
19214008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
19214005 Biologia                                  6 Bàsica Biologia
19214001 Matemàtiques  9 Bàsica Matemàtiques
Segon Quadrimestre
19214006 Biologia Cel·lular  6 Bàsica Biologia
19214007 Genètica  6 Bàsica Biologia

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
19214102

Química Enològica

6 Obligatòria
19214120 Microbiologia 6 Obligatòria
19214106 Edafologia i Climatologia Vitícoles 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19214111 Microbiologia i Bioquímica Enològiques I 9 Obligatòria
19214121 Operacions Bàsiques 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS  Tipologia
Anual
19214101 Anàlisis Química Enològica I 6 Obligatòria
19214105 Biologia i Fisiologia de la Vinya 6 Obligatòria
19214114 Anàlisi Sensorial I 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
19214107 Viticultura 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19214113 Enologia General I 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
19214103 Anàlisi Química Enològica II 6 Obligatòria
19214110 Pràctiques Integrades de Viticultura 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
19214112 Microbiologia i Bioquímica Enològiques II 6 Obligatòria
19214115 Enologia General II 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19214108 Viticultura de Precisió 3 Obligatòria
19214122 Enginyeria Enològica 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
19214116 Anàlisi Sensorial II 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
19214117 Pràctiques Integrades d'Enologia 6 Obligatòria
19214125 Economia i Gestió d'Empreses 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19214109 Protecció Sanitària de la Vinya 3 Obligatòria
19214118 Vins Escumosos i Gasificats 6 Obligatòria
19214123 Productes Derivats de la Vinya i del Vi 3 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
19214104 Gestió de la Qualitat de la Indústria Vitivinícola 5 Obligatòria
19214119 Criança i Envelliment dels Vins 6 Obligatòria
19214127 Culura Vitivinícola 5 Obligatòria
19214126 Marketing Vitivinícola 3 Obligatòria
19214401 Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
19214124 Gestió Medioambiental de la Indústria Vitivinícola 5 Obligatòria
19214128 Normativa i Legislació Vitivinícola 3 Obligatòria
19214301 Treball de Fi de Grau (**) 6 Obligatòria
  Optatives 15 Optativa
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.