saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Turisme (2009): Assignatures Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Codi Assignatura ECTS
21204201 Anglès Intermedi 6
21204202 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
21204227 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
21204228 Seminaris Interdisciplinars I 3
21204229 Seminaris Interdisciplinars II 3
21204203 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 6
21204204 Francès Intermedi I 6
21204205 Gestió i Processos de Producció en Agències de Viatges 6
21204206 Organització de Viatges 6
21204207 Contractació en el Sector Turístic 6
21204208 Operacions i Gestió del Transport Turístic 3
21204209 Fonaments del Turisme Cultural 6
21204210 Gestió del Turisme Nàutic 3
21204211 Planificació i Gestió de l'Enoturisme 3
21204212 Gestió d'Esdeveniments Turístics 3
21204213 Fonaments del Turisme de Congressos 3
21204214 Polítiques i Gestió Pública del Turisme 6
21204215 Planificació Sostenible de les Destinacions Turístiques 6
21204216 Programació de Projectes Turístics 3
21204217 Organització i Gestió de Destinacions Turístiques 6
21204218 Gestió d'Oficines de Turisme 3
21204219 Taller de Disseny de Productes Turístics 6
21204220 Direcció Hotelera 6
21204221 Àrees Funionals de l'Empresa Hotelera 6
21204222 Tècniques de Comercialització en Hoteleria 3
21204223 Atenció al Client 3
21204224 Gestió i Processos de Producció en Restauració 6
21204225 Gestió Simulada d'Empreses Hoteleres 6
21204245 Sistemes d'Informació Geogràfica 6
21204246 Geografia del Desenvolupament 6
21204247 Geografia dels Assentaments Rurals i Urbans 6
Aquestes assignatures només les poden matricular els estudiants que cursin les mencions de:
  • Planificació Territorial i Desenvolupamment local
  • Administració Financera
21204230 Agendes 21 i Plans Estratègics 3
21204231 Avaluació d'Impacte Ambiental 3
21204232 Instruments de Gestió d'Espais Protegits i de Paisatge 3
21204233 Instruments per a la Planificació de Desenvolupament Territorial 3
21204234 Pràctica de la Planificació del Desenvolupament Territorial 3
21204235 Geografia d'Europa. La Unió Europea 6
21204236 Geodemografia 6
21204237 Marc de la Planificació Territorial 6
21204238 Temes Clau en Geografia 3
21204239 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6
21204240 Direcció Financera: Finançament 6
21204241 Mercats i Actius Financers 6
21204242 Comptabilitat de Gestió 6
21204243 Fiscalitat 6
21204244 Anàlisi dels Estats Financers 6
21204248 Planificació Econòmica i Financera 6