saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat (2018)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

  • Estructura
  • Contingut:
  • Calendari d'Implantació del Grau / Calendari d'Extinció del Pla Preexistent
  • Taula d'adaptació (afecta als estudiants amb estudis del pla 2009)

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 36 24 -- -- -- 60
2n 24 36 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- 21 15 12 (obligatòria) 12 (obligatòria) 60
TOTALS 60 141 15 12 12 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
21234001 Espais i Societats en un Món Global 6 Bàsica Geografia
21234002 Principis d'Economia 6 Bàsica Economia
21234003 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6 Bàsica Tècniques d'Anàlisi Espacial i Cartogràfic
21234101 Espais Europeus 4 Obligatòria  
21234102 Geomorfologia: Processos i Dinàmiques del Relleu 4 Obligatòria  
21234103 Projecte 1 4 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
21234004 Medi Ambient i Sostenibilitat 6 Bàsica Medi Ambient, Sostenibilitat i Paisatge
21234005 Tècniques Quantitatives 6 Bàsica Metodes i Tècniques d'Anàlisi
21234006 Territori i Cultura 6 Bàsica Geografia
21234104 Demografia: Tècniques per a l'Anàlisi de la Població 4 Obligatòria  
21234105 Geografia Urbana: Ciutat, Paisatge i Dinàmiques Metropolitanes 4 Obligatòria  
21234106 Projecte 2 4 Obligatòria  

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre  
21234007 Desigualtat i Cooperació 6 Bàsica Geografia
21234008 Espais i Recursos Turístics 6 Bàsica Geografia Humana i Regional
21234009 Introducció al Dret 6 Bàsica Dret
21234107 Climatologia: Factors i Dinàmiques Climàtiques 4 Obligatòria  
21234108 Projecte 3 4 Obligatòria  
21234109 Teledetecció Aplicada a l'Anàlisi Territorial 4 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
21234010 Tècniques Qualitatives en Ciències Socials 6 Bàsica Metodes i Tècniques d'Anàlisi
21234110 Biogeografia i Biodiversitat 4 Obligatòria  
21234111 Espais Rurals i Sostenibilitat 4 Obligatòria  
21234112 Geopolítica 4 Obligatòria  
21234113 Projecte 4 8 Obligatòria  
21234114 Tecnologies de la Informació Geogràfica 4 Obligatòria  

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
21234115 Treball de Camp I 4 Obligatòria
Primer Quadrimestre
21234116 Anàlisi Espacial i Geodisseny 4 Obligatòria
21234117 Marc de la Planificació Territorial i Urbanística 4 Obligatòria
21234118 Mètodes i Tècniques Quantitatives en Geografia 4 Obligatòria
21234119 Projecte 5 6 Obligatòria
21234120 Sistemes i Recursos Hídrics 4 Obligatòria
21234121 Territori, Activitats Econòmiques i Desenvolupament Local 4 Obligatòria
21234122 Variabilitat i Canvi Climàtic 4 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21234123 Anàlisi de Riscos i Impactes Territorials 4 Obligatòria
21234124 Anàlisi i Interpretació del Paisatge 4 Obligatòria
21234125 Instruments per a la Planificació del Desenvolupament Territorial 4 Obligatòria
21234126 Instruments per a la Planificació Territorial i Urbanística 4 Obligatòria
21234127 Producció i Disseny Cartogràfic. Eines Web 4 Obligatòria
21234128 Projecte 6 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21234129 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial I 6 Obligatòria
21234130 Avaluació Ambiental 3 Obligatòria
21234131 Instruments de Gestió d'Espais Protegits i del Paisatge 3 Obligatòria
21234132 Reptes i Temes Clau en Geografia 3 Obligatòria
  Optatives 15 Optativa
Segon Quadrimestre
21234133 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial II 6 Obligatòria
21234301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
21234401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.