saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret

Branca: ciències socials i jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 66 14 --- --- 80
2n 36 33 --- --- 69
3r 6 64 --- --- 70
4t --- 76 --- --- 76
--- 59 --- 12 71
--- --- 24 (Obligatòria) --- 24
TOTALS 108 246 24 12 390
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (itinerari a temps complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer quadrimestre
16914002 Dret Romà 6 Bàsica Dret
16914141 Fonaments de Màrqueting 6 Obligatòria  
16914004 Habilitats del Jurista 6 Bàsica Habilitats del Jurista
16914005 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa
16914006 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques
16914007 Història del Dret 6 Bàsica Dret
16914011 Teoria del Dret 6 Bàsica Dret
Segon quadrimestre
16914001 Constitució i Sistema de Fonts 6 Bàsica Dret
16914008 Ciència Política 6 Bàsica  Ciència Política
16914009 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa
16914101 Dret Internacional Públic 8 Obligatòria  
16914012 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques
16914013 Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer quadrimestre
16914102 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6 Obligatòria  
16914014 Estadística I 6 Bàsica Estadística
16914015 Introducció al Dret Processal 6 Bàsica Dret
16914016 Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia
16914103 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria  
16914104 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 Obligatòria  
Segon quadrimestre
16914017 Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia
16914105 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques  4 Obligatòria  
16914106 Drets Fonamentals 5 Obligatòria  
16914107 Estadística II 6 Obligatòria  
16914018 Part General del Dret Civil 6 Bàsica Dret
16914019 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer quadrimestre
16914108 Ciutadania 6 Obligatòria  
16914109 Comportament Organitzatiu 6 Obligatòria  
16914110 Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria  
16914111 Direcció d'Operacions 6 Obligatòria  
16914112 Gestió de la Qualitat 6 Obligatòria  
16914113 Microeconomia 6 Obligatòria  
Segon quadrimestre  
16914114 Dret Penal: Part General 8 Obligatòria  
16914115 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6 Obligatòria  
16914116 Dret d'Obligacions i Contractes 6 Obligatòria  
16914117 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8 Obligatòria   
16914020 Institucions de Dret de la Unió Europea 6 Bàsica Dret

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
16914118 Dret Comparat 3 Obligatòria
16914119 Dret de Família 4 Obligatòria
16914120 Dret Financer 6 Obligatòria
16914121 Drets Reals 6 Obligatòria
16914122 Dret Mercantil: l'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 Obligatòria
16914123 Dret Processal Civil 7 Obligatòria
Segon quadrimestre  
16914124 Direcció Estratègica 6 Obligatòria
16914125 Direcció Estratègica de Màrqueting 6 Obligatòria
16914126 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16914127 Direcció de Recursos Humans 6 Obligatòria
16914128 Macroeconomia 6 Obligatòria
16914129 Sociologia de l'Empresa 6 Obligatòria
16914130 Tècniques de Decisió Empresarial 6 Obligatòria

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
16914302 Treball de Fi de Grau II (Grau Administració i Direcció d'Empreses) (*) 6 Obligatòria
Primer quadrimestre
16914131 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria 
16914132 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8 Obligatòria 
16914133 Dret de Successions 5 Obligatòria 
16914134 Economia Mundial 6 Obligatòria 
16914135 Investigació de Mercats i Aplicacions 6 Obligatòria 
16914136 Sistema Tributari 7 Obligatòria 
Segon quadrimestre  
16914137 Dret Internacional Privat 8 Obligatòria 
16914138 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 Obligatòria 
16914139 Dret Processal Penal 3 Obligatòria 
16914140 Filosofia del Dret 3 Obligatòria 
16914301 Treball de Fi de Grau I (Grau Dret) (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

6è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
16914401 Pràctiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.