saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Infermeria: Mencions

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que formen part de la menció. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona, el segon al grup de Tortosa i el tercer al grup del Vendrell.

Menció: INFERMERIA EN SALUT MENTAL (18 crèdits) (no activada)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
18204201
18214201
18224201
Introducció a la Investigació Qualitativa en Infermeria 3
18204211
18214211
18224211
Pràctiques d'Infermeria en Salut Mental (*) 6
18204212
18214212
18224212
Drogodependències i Altres Addiccions 3
18204213
18214213
18224213
Salut Mental Positiva: de la Normalitat a la Patologia 3
18204205
18214205
18224205
International Nursing 3
18204210
18214210
18224210
Introducció a les Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria 3

(*) Assignatura amb prerequisit.

Menció: INFERMERIA INFANTIL (18 crèdits) (no activada)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
18204216
18214216
18224216
Pràctiques d'Infermeria Pediàtrica (*) 6
18204217
18214217
18224217
La Infància i l'Adolescència a la Comunitat 3
18204218
18214218
18224218
La Infància i l'Adolescència Hospitalitzada 3
18204210
18214210
18224210
Introducció a les Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria 3
18204201
18214201
18224201
Introducció a la Investigació Qualitativa en Infermeria 3
18204205
18214205
18224205
International Nursing 3

(*) Assignatura amb prerequisit.

Menció: INFERMERIA GERIÀTRICA (18 crèdits) (no activada)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
18204222
18214222
18224222
Pràctiques d'Infermeria Geriàtrica (*) 6
18204214
18214214
18224214
Malalts Terminals i Cures Pal·liatives 3
18204223
18214223
18224223
Suport a la Dependència i a la Salut de la Persona Cuidadora 3
18204210
18214210
18224210
Introducció a les Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria 3
18204205
18214205
18224205
International Nursing 3
18204204
18214204
18224204
Metodologia en la Gestió de Qualitat 3

(*) Assignatura amb prerequisit.

Menció: INFERMERIA SALUT COMUNITÀRIA (18 crèdits) (no activada)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
18204219
18214219
18224219
Pràctiques d'Infermeria Comunitària (*) 6
18204220
18214220
18224220
Salut, Gènere i Desigualtats Socials 3
18204221
18214221
18224221
Programes de Salut 3
18204202
18214202
18224202
Introducció a la Investigació Quantitativa en Infermeria 3
18204210
18214210
18224210
Introducció a les Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria 3
18204205
18214205
18224205
International Nursing 3

(*) Assignatura amb prerequisit.