saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Antropologia i Evolució Humana (2013): Itinerari a Temps Parcial

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12284002 Introducció a l'Antropologia 6 Bàsica
12284003 Geografia Humana 6 Bàsica
12284007 Competències en TIC per l'Antropologia i l'Evolució Humana 6 Bàsica
Segon Quadrimestre
12284004 Pensament Filosòfic i Científic Contemporani 6 Bàsica
12284001 Etnografia 6 Bàsica

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12284008 Fonaments de la Història 6 Bàsica
12284102 Evolució Humana i Cultura (**) 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12284005 Anglès I 6 Bàsica
12284101 Història de l'Antropologia I (**) 6 Obligatòria
12284006 Sociologia 6 Bàsica

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12284010 Anglès II 6 Bàsica
12284103 Història de l'Antropologia II (**) 6 Obligatòria
12284105 Evolució Humana (**) 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12284106 Arqueologia del Quaternari (**) 6 Obligatòria
12284107 Cultura Material (**) 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12284109 Antropologia Biològica (**)                6 Obligatòria
12284110  Noves Tecnologies Aplicades a les Ciències Humanes (**) 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12284009 Lingüística General 6 Bàsica
12284108 Estadística (**) 6 Obligatòria
12284104 Mètodes i Tècniques Etnogràfiques (**) 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

  • L'estudiant ha de cursar obligatòriament totes les assignatures d'una de les mencions.
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Menció d'Antropologia Social i Cultural
Primer Quadrimestre
12284111 Antropologia del Parentiu (**) 6 Obligatòria
12284112  Antropologia Política (**) 6 Obligatòria
12284123   Antropologia de la Religió 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12284114   Antropologia Urbana (**) 6 Obligatòria
12284122    Comunicació i Cultura 6 Obligatòria
Menció d'Evolució Humana
Primer Quadrimestre
12284116 Prehistòria (**) 6 Obligatòria
12284117 Etnoarqueologia (**) 6 Obligatòria
12284118 Paleocologia Humana (**) 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12284119 Epistemologia de l'Evolució (**) 6 Obligatòria
12284121 Genètica (**) 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Segon Quadrimestre
12284125 Seminari de Disseny de la Investigació (**) 6 Obligatòria
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Menció d'Antropologia Social i Cultural
Primer Quadrimestre
12284113 Antropologia Econòmica (**) 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12284115 Antropologia Mèdica (**) 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Menció d'Evolució Humana
Primer Quadrimestre
12284124 Patrimoni Arqueològic 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12284120 Metodologia Arqueològica (**) 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12284301 Treball de Fi de Grau (*) (**) 12 Obligatòria
Primer Quadrimestre
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 12 Optativa
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Totes les assignatures s'ofereixen en la modelitat virtual. Les assignatures marcades amb (**) s'ofereixen també en modalitat semipresencial.

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optativa 18 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 12 Optativa