saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

Aquest grau de caràcter territorial i ambiental, vinculat a la geografia, t'ofereix una nova visió sobre qüestions clau com ara la sostenibilitat del model de desenvolupament i el necessari enfocament territorial en la planificació pública. Aprendràs les tècniques d'anàlisi espacial i cartogràfica (SIG) que són necessàries per a l'anàlisi territorial, tant a escala local com regional. Un cop t'hagis graduat, seràs un professional amb un coneixement ampli de les interrelacions que es produeixen en el territori i les seves conseqüències, compromès amb el medi ambient i la sostenibilitat.

Donem molta importància a les sortides de treball de camp, ja que són un element essencial per conèixer el territori.

Places

40

Idiomes

Català i castellà

Si vols estudiar aquest grau has de tenir interès pels fenòmens territorials i ambientals que ens envolten i que afecten el conjunt de la societat. És recomanable tenir facilitat per a l'observació, l'anàlisi i la diagnosi de l'entorn. Al mateix temps, és aconsellable tenir un esperit crític i ser sensible als problemes ambientals i als desequilibris socials i econòmics.

  • T'oferim una formació transversal i multidisciplinària que té com a eix central la sostenibilitat i combina assignatures de geografia humana i geografia física, de planificació territorial i assignatures instrumentals (tecnologies d'informació geogràfica).
  • Disposem d'un ampli ventall d'empreses i institucions on podràs realitzar les pràctiques externes. Aprendràs de forma pràctica i participativa. Incorporem la metodologia de l'aprenentatge basat en problemes (ABP) que et plantejarà casos reals als quals hauràs de donar resposta aplicant els continguts adquirits en les diferents assignatures. D'aquesta manera, et convertiràs en el protagonista del teu propi aprenentatge i podràs superar reptes que aniran augmentant de dificultat a mesura que vagis avançant en el grau fins a arribar a participar en projectes reals proposats per empreses o institucions públiques.

Un cop t'hagis graduat, podràs treballar com a tècnic o responsable en diversos departaments de l'administració pública, o bé en consultories i gabinets pel que fa a l'empresa privada.

Existeixen cinc grans camps d'inserció laboral:

  • Tecnologies de la informació geogràfica: cartografia, sistemes d'informació geogràfica, teledetecció, fotogrametria i sistemes de localització.
  • Medi ambient: ordenació i gestió d'espais d'interès natural, implantació de sistemes de qualitat ambiental, auditories ambientals, plans d'emergència i de prevenció de riscos, avaluacions d'impacte ambiental, meteorologia i climatologia, i educació ambiental.
  • Planificació i gestió territorial: plans d'ordenació territorial, plans urbanístics, mobilitat.
  • Desenvolupament socioeconòmic i territorial: planificació estratègica local i regional; gestió del desenvolupament local; programació, gestió i avaluació de polítiques i serveis públics; geomàrqueeting; estudis demogràfics aplicats, i polítiques de desenvolupament turístic.
  • Societat del coneixement, docència a secundària, guia de turisme i interpretació del territori.