saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixements

Reconeixements entre el Doble Grau d’Enginyeria Informàtica/Biotecnologia i el Grau de Biotecnologia
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I GRAU DE BIOTECNOLOGIA GRAU DE BIOTECNOLOGIA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17914014

17914015

17914001
Química I
i
Química II
o
Química General

6

6

12

1r 19204009

19204010

19204003
Química I
i
Química II
o
Química General

6

6

12

1r 17914014 Química I 6 1r 19204009 Química I 6
1r 17914015 Química II 6 1r 19204010 Química II 6
1r 17914002 Matemàtiques 9 1r 19204001 Matemàtiques 9
1r 17914003 Estadística 6 1r 19204004 Estadística 6
1r 17914004 Biologia 6 1r 19204005 Biologia 6
1r 17914101 Microbiologia 6 1r 19204112 Microbiologia 6
1r 17914005 Física 9 1r 19204002 Física 9
1r 17914006 Biologia Cel·lular 6 1r 19204006 Biologia Cel·lular 6
1r 17914007 Genètica 6 1r 19204007 Genètica 6
1r 17914008 Bioquímica 6 1r 19204008 Bioquímica 6
2n 17914102 Química Orgànica 6 2n 19204101 Química Orgànica 6
2n 17914105 Enzimologia 6 2n 19204106 Enzimologia 6
2n 17914106 Estructura i Funció de Biomolècules 6 2n 19204107 Estructura i Funció de Biomolècules 6
2n 17914107 Biologia Animal i Vegetal 6 2n 19204108 Biologia Animal i Vegetal 6
2n 17914103 Expressió i Replicació Gèniques 6 2n 19204102 Expressió i Replicació Gèniques 6
2n 17914104 Bioinformàtica 6 2n 19204103 Bioinformàtica 6
2n 17914108 Termodinàmica i Cinètica 4 2n 19204111 Termodinàmica i Cinètica 4
2n 17914109 Cultius Cel·lulars 4 2n 19204115 Cultius Cel·lulars 4
2n 17914110 Química Analítica Instrumental 4 2n 19204116 Química Analítica Instrumental 4
2n 17914111 Enginyeria Bioquímica 6 2n 19204118 Enginyeria Bioquímica 6
3r 17914116 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 3r 19204104 Tècnique de Bioquímica i Biologia Molecular 6
3r 17914118 Immunologia 6 3r 19204109 Immunologia 6
3r 17914120 Genètica Molecular 6 3r 19204113 Genètica Molecular 6
3r 17914121 Tecnologia del ADN Recombinant 6 3r 19204117 Tecnologia del ADN Recombinant 6
3r 17914126 Economia i Gestió d’Empreses 6 3r 19204123 Economia i Gestió d’Empreses 6
3r 17914117 Biologia Molecular de Sistemes 6 3r 19204105 Biologia Molecular de Sistemes 6
3r 17914119 Metabolisme de Microorganismes 6 3r 19204110 Metabolisme de Microorganismes 6
3r 17914122 Enginyeria de Bioreactors 4 3r 19204119 Enginyeria de Bioreactors 4
3r 17914123 Processos de Separació i Purificació 4 3r 19204120 Processos de Separació i Purificació 4
3r 17914124 Biotecnologia Molecular Microbiana 4 3r 19204121 Biotecnologia Molecular Microbiana 4
3r 17914125 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal 6 3r 19204122 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal 6
4t 17914129 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6 4t 19204124 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6
4t 17914130 Processos i Productes Biotecnològics 3 4t 19204127 Processos i Productes Biotecnològics 3
17914401 Pràctiques Externes 12 19204401 Pràctiques Externes 12
Reconeixements entre el Doble Grau d’Enginyeria Elèctrica/ Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el Grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbil
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA I ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA GRAU DE TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB I MÒBIL
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17904007 Àlgebra Lineal 6 1r 17264007 Àlgebra Lineal 6
1r 17904005 Anàlisi Matemàtica I 6 1r 17264005 Anàlisi Matemàtica I 6
1r 17904006 Anàlisi Matemàtica II 6 1r 17264006 Anàlisi Matemàtica II 6
1r 17904002 Fonaments de Computadors 6 1r 17264002 Fonaments de Computadors 6
1r 17904001 Fonaments de Programació 6 1r 17264001 Fonaments de Programació I 6
1r 17904101 Orientació Professional i Acadèmica 6 1r 17264101 Orientació Professional i Acadèmica 6
1r 17904008 Economia i Organització d'Empreses 6 1r 17264008 Economia i Organització d'Empreses 6
Reconeixement des del Doble Grau d’Enginyeria Elèctrica/Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica al Grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbil (sentit únic)
1r 17904004 Física II 6 1r 17264013 Física 6
Reconeixements entre el Grau d'Enginyeria Informàtica i el Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbil
GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA GRAU DE TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB I MÒBIL
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17234007 Àlgebra Lineal 6 1r 17264007 Àlgebra Lineal 6
1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I 6 1r 17264005 Anàlisi Matemàtica I 6
1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II 6 1r 17264006 Anàlisi Matemàtica II 6
1r 17234002 Fonaments de Computadors 6 1r 17264002 Fonaments de Computadors 6
1r 17234001 Fonaments de Programació 6 1r 17264001 Fonaments de Programació I 6
1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica 6 1r 17264101 Orientació Professional i Acadèmica 6
1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses 6 1r 17264008 Economia i Organització d'Empreses 6
2n 17234114 Programació 6 2n 17264114 Programació 6
2n 17234011 Estadística 6 2n 17264011 Estadística 6
2n 17234112 Fonaments de Sistemes Operatius 6 2n 17264112 Fonaments de Sistemes Operatius 6
2n 17234115 Estructures de Dades 6 2n 17264115 Estructures de Dades 6
2n 17234103 Bases de Dades 6 1r 17264103 Bases de Dades 6
3r 17234118 Xarxes de Dades 6 2n 17264118 Xarxes de Dades 6
3r 17234120 Seguretat de Xarxes 6 2n 17264123 Seguretat de Xarxes 6
3r 17234117 Tècniques Avançades de Programació 6 3r 17264117 Tècniques Avançades de Programació 6
3r 17234105 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6 2n 17264105 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6
optativa
optativa
17234501
17234502
Pràctiques Externes I
Pràctiques Externes II
6
6
3r 17264401 Pràctiques Externes I 12
Reconeixement des del Grau d’Enginyeria Informàtica al Grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbil (sentit únic)
1r 17234004 Física II 6 1r 17264013 Física 6
Reconeixement des del Grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicaciosns Web i Mòbils al Grau d'Enginyeria Informàtica (sentit únic)

2n
2n

17264122
17264125
Arquitectures per Aplicacions en Xarxa
Enginyeria de Llocs Web
6
6
optativa 17234208 Sistemes Oberts 6
Reconeixements entre el Grau d'Enginyeria Elèctrica i el Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbil
GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA GRAU EN TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB I MÒBIL
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17214007 Àlgebra Lineal 6 1r 17264007 Àlgebra Lineal 6
1r 17214005 Anàlisi Matemàtica I 6 1r 17264005 Anàlisi Matemàtica I 6
1r 17214006 Anàlisi Matemàtica II 6 1r 17264006 Anàlisi Matemàtica II 6
1r 17214002 Fonaments de Computadors 6 1r 17264002 Fonaments de Computadors 6
1r 17214001 Fonaments de Programació 6 1r 17264001 Fonaments de Programació I 6
1r 17214101 Orientació Professional i Acadèmica 6 1r 17264101 Orientació Professional i Acadèmica 6
1r 17214008 Economia i Organització d'Empreses 6 1r 17264008 Economia i Organització d'Empreses 6
Reconeixement des del Grau d’Enginyeria Elèctrica al Grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbil (sentit únic)
1r 17214004 Física II 6 1r 17264013 Física 6
Reconeixements entre el Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions i el Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbil
GRAU D'ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS GRAU DE TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB I MÒBIL
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17244007 Àlgebra Lineal 6 1r 17264007 Àlgebra Lineal 6
1r 17244005 Anàlisi Matemàtica I 6 1r 17264005 Anàlisi Matemàtica I 6
1r 17244006 Anàlisi Matemàtica II 6 1r 17264006 Anàlisi Matemàtica II 6
1r 17244002 Fonaments de Computadors 6 1r 17264002 Fonaments de Computadors 6
1r 17244001 Fonaments de Programació 6 1r 17264001 Fonaments de Programació I 6
1r 17244101 Orientació Professional i Acadèmica 6 1r 17264101 Orientació Professional i Acadèmica 6
1r 17244008 Economia i Organització d'Empreses 6 1r 17264008 Economia i Organització d'Empreses 6
2n 17244010 Programació 6 2n 17264114 Programació 6
2n 17244104 Xarxes de Dades i Internet 6 2n 17264118 Xarxes de Dades 6
3r 17244123 Seguretat de Xarxes 6 2n 17264123 Seguretat de Xarxes 6
3r 17244122 Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa 6 2n 17264122 Arquitectures per a Aplicacions en Xarxa 6
3r 17244115 Aplicacions i Serveis Mòbils 6 2n 17264106 Aplicacions i Serveis Mòbils 6
3r 17244125 Enginyeria de Llocs Web 6 2n 17264125 Enginyeria de Llocs Web 6
4t 17244138 Programació Avançada de Dispositius Mòbils 6 3r 17264138 Programació Avançada de Dispositius Mòbils 6
Reconeixement des del Grau d’Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions al Grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbil (sentit únic)
1r 17244004 Física II 6 1r 17264013 Física 6
Reconeixements entre el Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbil i el Grau d'Enginyeria Biomèdica
GRAU DE TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB I MÒBIL GRAU D'ENGINYERIA BIOMÈDICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17264001 Fonaments de Programació I 6 1r 17254001 Fonaments de Programació 6
1r 17264007 Àlgebra Lineal 6 1r 17254007 Àlgebra Lineal 6
1r 17264101 Orientació Professional i Acadèmica 6 1r 17254101 Orientació Professional i Acadèmica 6
1r 17264002 Fonaments de Computadors 6 1r 17254002 Fonaments de Computadors 6
1r 17264013 Física 6 1r 17254004 Física II 6
1r 17264006 Anàlisi Matemàtica II 6 1r 17254006 Anàlisi Matemàtica 6
1r 17264008 Economia i Organització d'Empreses 6 1r 17254008 Economia i Organització d'Empreses 6
Reconeixements entre el Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbil
GRAU D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA GRAU DE TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB I MÒBIL
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17204007 Àlgebra Lineal 6 1r 17264007 Àlgebra Lineal 6
1r 17204005 Anàlisi Matemàtica I 6 1r 17264005 Anàlisi Matemàtica I 6
1r 17204006 Anàlisi Matemàtica II 6 1r 17264006 Anàlisi Matemàtica II 6
1r 17204002 Fonaments de Computadors 6 1r 17264002 Fonaments de Computadors 6
1r 17204001 Fonaments de Programació 6 1r 17264001 Fonaments de Programació I 6
1r 17204101 Orientació Professional i Acadèmica 6 1r 17264101 Orientació Professional i Acadèmica 6
1r 17204008 Economia i Organització d'Empreses 6 1r 17264008 Economia i Organització d'Empreses 6
Reconeixement des del Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica al Grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbil (sentit únic)
1r 17204004 Física II 6 1r 17264013 Física 6