saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixements

Reconeixements entre el Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i el Grau de Biotecnologia (PFG Àmbit Biociències)
GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR GRAU DE BIOTECNOLOGIA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 13214005 Biologia * 6 1r 19204005 Biologia * 6
1r 13214006 Biologia Cel·lular * 6 1r 19204006 Biologia Cel·lular * 6
1r 13214008 Bioquímica * 6 1r 19204008 Bioquímica * 6
1r 13214004 Estadística * 6 1r 19204004 Estadística * 6
1r 13214002 Física * 9 1r 19204002 Física * 9
1r 13214007 Genètica * 6 1r 19204007 Genètica * 6
1r 13214001 Matemàtiques * 9 1r 19204001 Matemàtiques * 9
1r

13214009

13214010

13214003

Química I *
i
Química II *
o
Química General *

6

6

12

1r

19204009

19204010

19204003

Química I *
i
Química II *
o
Química General *

6

6

12

1r 13214009 Química I * 6 1r 19204009 Química I * 6
1r 13214010 Química II * 6 1r 19204010 Química II * 6
2n 13214103 Bioinformàtica * 6 2n 19204103 Bioinformàtica * 6
2n 13214108 Biologia Animal i Vegetal * 6 2n 19204108 Biologia Animal i Vegetal * 6
2n 13214106 Enzimologia * 6 2n 19204106 Enzimologia * 6
2n 13214107 Estructura i Funció de Biomolècules * 6 2n 19204107 Estructura i Funció de Biomolècules * 6
2n 13214102 Expressió i Replicació Gèniques * 6 2n 19204102 Expressió i Replicació Gèniques * 6
2n 13214101 Química Orgànica * 6 2n 19204101 Química Orgànica * 6
3r 13214105 Biologia Molecular de Sistemes * 6 3r 19204105 Biologia Molecular de Sistemes * 6
3r 13214109 Immunologia * 6 3r 19204109 Immunologia * 6
3r 13214110 Metabolisme de Microorganismes * 6 3r 19204110 Metabolisme de Microorganismes * 6
3r 13214104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * 6 3r 19204104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * 6
4t 13214401 Pràctiques Externes * 12 4t 19204401 Pràctiques Externes * 12
Optativa 13214218 Vacunes i Fàrmacs * 3 Optativa 19204206 Vacunes i Fàrmacs * 3
Optativa 13214219 Enzimologia Industrial * 3 Optativa 19204217 Enzimologia Industrial * 3
Optativa 13214213 Garantia i Control de la Qualitat * 3 Optativa 19204220 Garantia i Control de la Qualitat en el Laboratori Clínic * 3
Optativa 13214216 Epigenètica * 3 Optativa 19204221 Epigenètica * 3
Optativa 13214217 Enginyeria de Proteïnes * 3 Optativa 19204222 Enginyeria de Proteïnes * 3
Optativa 13214204 Bioquímica dels Aliments * 3 Optativa 19204212 Bioquímica dels Aliments * 3
Reconeixement des del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular al Grau de Biotecnologia (sentit únic)
3r 13214112 Genètica Molecular i Enginyeria Genètica 6 3r 19204113 Genètica Molecular 6
Reconeixement des del Grau de Biotecnologia al Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (sentit únic)
2n 19204115 Cultius Cel·lulars 4 Optativa 13214221 Tècniques de Cèl·lules en Cultiu 3
3r 19204117 Tecnologia de l’ADN Recombinant 6 3r 13214112 Genètica Molecular i Engnyeria Genètica 6
3r 19204113 Genètica Molecular 6 3r 13214121 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I 3
Optativa 19204234 Aliments Funcionals i Nutracèutics 3 Optativa 13214207 Aliments Funcionals i Ingredients Bioactius 3

 * El reconeixement d’aquestes assignatures no tindrà cost

Reconeixements entre el Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i el Grau d’Enologia (2009)
GRAU BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR GRAU ENOLOGIA (2009)
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació Crèdits
13214009

13214010
Química I
i
Química II
6

6
19214003 Química 12
13214001 Matemàtiques 9 19214001 Matemàtiques 9
13214004 Estadística 6 19214004 Estadística 6
13214005 Biologia 6 19214005 Biologia 6
13214002 Física 9 19214002 Física 9
13214006 Biologia Cel·lular 6 19214006 Biologia Cel·lular 6
13214007 Genètica 6 19214007 Genètica 6
13214008 Bioquímica 6 19214008 Bioquímica 6
Reconeixements entre el Grau de Biotecnologia i el Grau d’Enologia (2014)
GRAU DE BIOTECNOLOGIA GRAU D'ENOLOGIA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 19204001 Matemàtiques 9 1r 19224006 Matemàtiques 9
1r 19204002 Física 9 1r 19224007 Física 9
1r 19204004 Estadística 6 1r 19224005 Estadística 6
1r 19204005 Biologia 6 1r 19224001 Fonaments de Biologia 6
1r 19204008 Bioquímica 6 1r 19224010 Bioquímica 6
1r

19204009

19204010

19204003

Química I
i
Química II
o
Química General

6

6

12

1r 19224008

19224009
Química I
i
Química II
6

6
1r 19204009 Química I 6 1r 19224008 Química I 6
1r 19204010 Química II 6 1r 19224009 Química II 6
2n 19204112 Microbiologia 6 2n 19224004 Microbiologia General 6
2n 19204116 Química Analítica Instrumental 4 3r 19224118 Anàlisi Instrumental Enològica 3
3r 19204123 Economia i Gestió d'Empreses 6 2n 19224108 Economia i Màrqueting Vitivinícola 6
Optativa 19204213 Selecció i Millora d'Inòculs Enològics 3 Optativa 19224204 Selecció i Millora d'Inòculs Enològics 3
Optativa 19204214 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3 Optativa 19224211 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3
Optativa 19204231 Aliments Fermentats 6 Optativa 19224226 Aliments Fermentats 6
Reconeixement des del Grau de Biotecnologia al Grau d’Enologia (sentit únic)  
1r

19204006

19204007

Biologia Cel·lular
i
Genètica

6

6

1r 19224003 Biologia Cel·lular i Genètica 6
2n 19204118 Enginyeria Bioquímica 6 2n 19224101 Operacions Bàsiques 3
2n 19204108 Biologia Animal i Vegetal 6 1r 19224002 Fisiologia Vegetal i Pràctiques de Biologia 6
Reconeixement des del Grau d’Enologia al Grau de Biotecnologia (sentit únic)
1r 19224003 Biologia Cel·lular i Genètica 6 1r 19204006 Biologia Cel·lular 6
Reconeixements entre el Grau de Biotecnologia i el Grau d'Enologia (2009)
GRAU BIOTECNOLOGIA GRAU ENOLOGIA (2009)
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació Crèdits
19204213 Selecció i Millora d'Inòculs Enològics 3 19214213 Biotecnologia Enològica 3
19204214 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3 19214204 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3
Reconeixements entre el Grau d’Enologia i el Grau de Química (sentit únic)
GRAU D'ENOLOGIA (en extinció) GRAU DE QUÍMICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 19214001 Matemàtiques 9 1r 13204001 Matemàtiques 9
1r 19214002 Física 9 1r 13204002 Física 9
1r 19214003 Química 12 1r

13204009

13204010

13204003

Química I
i
Química II
o
Química General

6

6

12

1r 19214004 Estadística 6 1r 13204007 Estadística Aplicada 6
1r 19214005 Biologia 6 1r 13204005 Biologia 6
1r 19214008 Bioquímica 6 1r 13204006 Bioquímica 6
Reconeixements entre el doble Grau d'Enginyeria Informàtica/Biotecnologia el Grau d’Enologia
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA/BIOTECNOLOGIA GRAU D’ENOLOGIA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17914014

17914015

17914001
Química I
i
Química II
o
Química General
6

6

12
1r 19224008

19224009
Química I

Química II
6

6
1r 17914002 Matemàtiques 9 1r 19224006 Matemàtiques 6
1r 17914003 Estadística 6 1r 19224005 Estadística 6
1r 17914004 Biologia 6 1r 19224001 Fonaments de Biologia 6
1r 17914005 Física 9 1r 19224007 Física 6
1r 17914006 Biologia Cel·lular 6 1r 19224003 Biologia Cel·lular i Genètica 6
1r 17914008 Bioquímica 6 1r 19224010 Bioquímica 6
1r 17914101 Microbiologia 6 1r 19224004 Microbiologia General 6
1r 17914126 Economia i Gestió d’Empreses 6 1r 19224108 Economia i Marketing Vitivinícola 6

Reconeixements entre el Grau Química i el Grau d'Enologia (2009)
GRAU QUÍMICA GRAU ENOLOGIA (2009)
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació Crèdits
13204009
13224009

13204010
13224010
Química I

i

Química II
6

6
19214003 Química 12
13204001
13224001
Matemàtiques 9 19214001 Matemàtiques 9
13204007
13224007
Estadística Aplicada 6 19214004 Estadística 6
13204005
13224005
Biologia 6 19214005 Biologia 6
13204002
13224002
Física 9 19214002 Física 9
13214006
13224006
Bioquímica 6 19214008 Bioquímica 6