saltar al contingut principal
Cercar
URV

Activitats Universitàries Reconegudes: Representació Estudiantil

PARTICIPACIÓ I SEGUIMENT DE LES SESSIONS DEL:                                                                                                    CONSELL DE GOVERN, COMISSIONS DELEGADES, CLAUSTRE, CONSELL SOCIAL

Període activitat:  Anual (octubre/juny)
Horari:  El de la sessió corresponent
Crèdits a reconèixer:  2
Organitzador:  Secretaria General
Adreça:

 Edifici del Rectorat

C/ de l'Escorxador s/n

43003 Tarragona

Telèfon:  
E-mail:  
Inscripció a l'activitat:  Enllaç Web
Avaluació:

 Es tindrà en compte:

  • Assistència a les sessions de l'òrgan col·legiat (__%).
  • La documentació presentada.
Preu:  El que correspon al 25% del preu del crèdit per reconeixement (curs 2010-11 _____€)
Contingut:
  •  Presentació d'un resum al finalitzar cada sessió (difusió als estudiants??)
  • Presentació d'una memòria al finalitzar el curs (juny).